logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Круглий стіл «Креативність молоді як провідний вектор у глобалізованому просторі»

Загальна інформація

12 березня 2021 року кафедра іноземної філології та перекладу провела дистанційно на платформі Microsoft (Teams) засідання  круглого столу на тему «Креативність молоді як провідний вектор у глобалізованому просторі» з метою підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами та розвитку навичок виступу перед аудиторією та дискусії англійською мовою.

19 студентів, представників з ФТМ, ФМТП та ФРГТБ, взяли участь в обговоренні теми та виступили з доповідями:

 • The significance of the role of creative youth in a globalized space of the world and Ukraine. Важливість ролі креативної молоді в глобалізованому просторі України та світу.
 • Creativity is the way how the Human live. Креативність – це спосіб життя людини.
 • Youth creativity as a leading vector in a globalized world with the view of International Organization for Migration. Молодіжна творчість як провідний вектор у глобалізованому світі з точки зору Міжнародної організації з міграції.
 • The creativity of the youth as a leading vector in a globalized world. Креативність молоді як провідний вектор у глобалізованому просторі.
 • Encourage creative thinking in youth for use in global problem-solving. Заохочування творчого мислення в молоді для використання в глобальному вирішенні проблем.
 • Creative youth as an integral component of intellectual development. Креативна молодь як невід’ємна складова інтелектуального розвитку.
 • Cryptocurrency phenomenon. Феномен Криптовалюти.
 • Creative youth as the key forcer to change Ukraine. Креативна молодь як ключовий фактор для зміни України.
 • Creative use of virtual reality technology by young people in different spheres of life. Креативне використання технології віртуальної реальності молодими людьми в різних сферах життя.

Найбільш активними в обговоренні були студенти:

 • Цимбал Олександра – ФМТП 2-1
 • Корнієнко Катерина – ФМТП 1-20
 • Мажинська Валерія – ФМТП 1-9
 • Рачек Марія – ФМТП 2-14
 • Сукач Анна – ФТМ 2-4
 • Бахарєв Володимир – ФМТП 1-10
 • Герасименко Олена – ФТМ 1-2
 • Шеремет Анастасія – ФМТП 3-14
 • Бойко Богдана – ФМТП 2-3

Усім студентам дякуємо за цікаві доповіді та креативний підхід!

12.03.2021
433884
3885
остання редакція 15.03.2021
Vega