logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм»

Загальна інформація

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2020 р. № 1457 Київський національний торговельно-економічний університет було затверджено базовим закладом вищої освіти з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм».

Конкурс викликав неабияку цікавість у вітчизняному освітянському просторі: у першому етапі всеукраїнського туру, що завершився 10 березня 2021 року, було представлено 100 наукових робіт від 107 авторів із 59 закладів вищої освіти 21 регіону України!

За підсумками експертного академічного рецензування до фінального етапу конкурсу галузевою конкурсною комісією відібрано 25 кращих робіт, захист яких відбувся 24 березня 2021 року у форматі підсумкової науково-практичної конференції.

До складу галузевої конкурсної комісії увійшли знані вітчизняні вчені і науковці в галузі туризму на чолі з доктором економічних наук, професором, академіком Національної академії педагогічних наук України, заслуженим діячем науки і техніки України, ректором КНТЕУ Мазаракі Анатолієм Антоновичем.

У своєму вітальному слові Анатолій Антонович Мазаракі наголосив на важливості проведення студентських наукових форумів особливо у сфері туризму, яка нині переживає складні часи, викликані пандемічними обмеженнями; побажав учасникам конкурсу творчої наснаги, успішного захисту та реалізації своїх наукових здобутків, що в майбутньому сприятиме подоланню кризи та забезпеченню сталого розвитку туристичного сектору.

У роботі конференції також взяли участь члени оргкомітету конкурсу: представник Міністерства освіти і науки України Михайленко Наталія Петрівна, голова Ради Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України Тетяна Тимошенко, віцепрезидент Всеукраїнського громадського об’єднання «Туристична асоціація України» Наталія Опанасюк та ін.

Тематика представлених у фіналі конкурсних робіт охоплювала широке коло актуальних питань розвитку туризму: використання сучасних інформаційних технологій у туристичній діяльності, реалізації потенціалу розвитку спеціалізованих видів туризму та обґрунтування інноваційних програм туристичного обслуговування; розробки маркетингових стратегій туристичних підприємств, реалізації важливих соціальних проєктів у сфері туризму – психоемоційної реабілітації учасників бойових дій, формування безбар’єрного середовища для людей з особливими потребами, виявлення об’єктів нематеріальної культурної спадщини тощо. Не оминули увагою учасники конкурсу і проблеми впливу на туристичний сектор наслідків пандемії та карантинних обмежень.

Під час презентації та захисту наукових робіт студенти виявили високий рівень теоретичної та практичної підготовки, здатність до критичного та креативного мислення, вміння аргументовано захищати результати своїх досліджень та наукові переконання. Тож визначення переможців виявилося для галузевої комісії вкрай непростим завданням.

Результати конкурсу за посиланням.

Серед кращих відзначено наукові роботи студентів Київського національного торговельно-економічного університету, зокрема:

Дипломом І ступеня:

  • Лисяну В.О. (1 курс, магістр), тема «Застосування технології touchless економіки на ринку туристичних послуг України» (науковий керівник – канд.наук з держ.упр., доц. Кравцов С.С.)
  • Волошину М.О. (4 курс), тема «SMM-стратегії туристичних підприємств в умовах пандемічних обмежень» (науковий керівник – канд.екон.наук, доц. Хлопяк С.В.)

Дипломом ІІ ступеня:

  • Дядюк Д.Д. (1 курс, магістр), тема «Управління туристичним підприємством відповідно до вимог суспільства мрій» (науковий керівник – канд.наук з держ.упр., доц. Кравцов С.С.)

Нагороди конкурсу отримали!

З вітальним словом до учасників підсумкової конференції звернулися члени галузевої конкурсної комісії: проректор з наукової роботи КНТЕУ, д-р. екон. наук, проф. Мельниченко С.В., декан ФРГТБ КНЕТУ, д-р. екон. наук, проф. Ведмідь Н.І., зав. кафедри туризму та рекреації КНТЕУ, д-р. екон. наук, проф. Ткаченко Т.І., завідувач кафедри туризму та країнознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), д-р. екон. наук, проф. Горіна А.О., завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу Національного університету біоресурсів та природокористування України, д-р. екон. наук, проф. Басюк Д.І., д-р. екон. наук, проф., завідувач кафедри туризму Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця Сущенко О.А.

Привітав фіналістів д-р іст. наук, проф. член-кореспондент Академії туризму України, директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Великочій В.С., який також подякував за високий рівень організації конкурсу.

Вітаємо переможців, бажаємо успіхів у подальших наукових дослідженнях та професійній кар’єрі! Висловлюємо щиру подяку науковим керівникам за самовіддану працю!

24.03.2021
433884
2483
остання редакція 29.03.2021
433884