logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Європейські стандарти вищої юридичної освіти: онлайн-зустріч із професором Зеленогурського університету (Республіка Польща)

Загальна інформація

25 березня 2021 року відбулася онлайн-зустріч професора Зеленогурського університету (м. Зелена Гура, Республіка Польща), габілітованого доктора наук І. Панкевича зі студентами та аспірантами КНТЕУ, викладачами правничих дисциплін та членами груп забезпечення освітніх програм галузі знань «Право» ОС «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Предметом обговорення учасників зустрічі стали правові та організаційні засади вищої юридичної освіти в Україні та Польщі, стандарти юридичної освіти ЄС, сучасні підходи до розробки та реалізації освітніх програм у галузі права. Особливу увагу було приділено питанням академічної доброчесності, забезпечення академічних свобод студентів та аспірантів, участі студентства у формуванні та коригуванні змісту освітніх програм, визнання результатів неформальної освіти, реалізації проєктів академічної мобільності в умовах карантинних обмежень. Професор І. Панкевич підкреслив важливість збалансованого формування hardskills та softskills у здобувачів юридичної освіти, а також наголосив на важливості практики зарахування кредитів ЄКТС, здобутих студентами та аспірантами в інших, зокрема, іноземних  навчальних закладах.

За результатами зустрічі учасники констатували необхідність подальшого розвитку міжнародної співпраці, обміну передовим досвідом та запровадження кращих освітніх практик у діяльність КНТЕУ.

25.03.2021
433884
2350
остання редакція 27.03.2021
Vega