logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 7 квітня 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Затвердження навчальних планів прийому 2021 року

Ухвалено Постанову

2.

Про запровадження освітніх програм

Ухвалено Постанову

3.

Про удосконалення реклами вступу до КНТЕУ в 2021 році

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження графіків освітнього процесу здобувачів вищої освіти на 2021/2022 н.р.

Ухвалено Постанову

6.

Рекомендація до видання навчальних посібників

Ухвалено Постанову

07.04.2021
433884
2020
остання редакція 08.04.2021
433884