logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики»

Загальна інформація

На базі кафедри філософії, соціології та політології з нагоди 75-річчя Київського національного торговельно-економічного університету 16 квітня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики».

Нинішня світова криза, що викликана пандемією коронавіруса, вже встигла стати викликом не тільки для окремих національних економік, а й в цілому для глобальної світової системи. Тому конференція стала можливістю для обговорення поточних проблем, викликаних подіями 2020-2021 рр., та знайшла жвавий відгук серед наукової спільноти.

Відкрила конференцію та виступила з вітальним словом перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор Н. В. Притульська.   

Доповіді на пленарному засіданні А. А. Кравченко, О. Б. Гаєвської, Я. С. Телешуна, П. В. Бульдовича, що стосувалися соціально-філософських, соціологічних та політичних аспектів сучасних реалій, включали глибокий аналіз і наукову рефлексію подій, що спіткали людство протягом 2020-2021 років.

Виступаючі на конференції поважні фахівці з політології, соціології, філософії, міжнародних відносин та геополітики зробили ґрунтовний соціально-економічний аналіз нинішньої ситуації та прогноз майбутніх сценаріїв.

У висновках було визначено, що пандемія прискорила глобальні тенденції сучасного світоустрою.  Вона виступила водночас і маркером сучасних соціально-економічних трансформацій, і їх каталізатором. Експерти виділили кілька довгострокових тенденцій в економіці, політиці і соціальній сфері, які виходять на перший план на тлі пандемії коронавіруса. Передусім, це - слабке зростання економік та соціальна нерівність, послаблення соціальних та економічних зв’язків між країнами, а також значне обмеження громадянських свобод.  Також було акцентовано на проблемі посилення конкуренції між поколіннями та зростання глобальної заклопотаності питаннями клімату.

Далі учасники представляли свої дослідження у п’яти секціях за напрямами: «Світові тренди соціальної взаємодії в умовах пандемії», «Соціально-економічні трансформації суспільства в умовах пандемії», «Перспективи соціального та освітнього розвитку суспільства», «Вплив пандемії на політичні процеси в Україні», «Політичні трансформації у світі».

Учасники заходу відзначили його високий науковий та організаційний рівні, інформативність та цікавість доповідей. Тематика конференції, співзвучна реаліям сьогодення, які зачіпають усіх як на організаційному, так індивідуальному, особистісному рівнях ‑ не залишила байдужими нікого. Було висловлено побажання підтримувати та розвивати подібний формат онлайн конференцій у майбутньому.

Щиро вдячні всім учасникам конференції! До нових зустрічей!

16.04.2021
433884
4115
остання редакція 22.07.2021
43630