logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Професійне навчання державних службовців в Інституті вищої кваліфікації

Загальна інформація

Інститутом вищої кваліфікації у лютому-квітні 2021 року проведено підвищення кваліфікації 464 державних службовців категорій "Б", "В" Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за Спеціальною професійною (сертифікатною) та Спеціальною короткостроковою програмами.

Програми націлені на розвиток та удосконалення професійних компетентностей працівників Пенсійного фонду та вироблення умінь і навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання завдань і посадових обов’язків в умовах змін.

У процесі навчання розкрито низку питань щодо державного пенсійного страхування, новацій пенсійного законодавства України, державної соціальної політики, управління організацією роботи та персоналом, ефективного прийняття рішень, командної роботи у процесі вирішення фахових завдань, застосування сучасних методів і механізмів комунікативної взаємодії у щоденній поточній діяльності, виконання на високому рівні поставлених завдань, лідерства, управління змінами  тощо.

До проведення занять залучені провідні викладачі Київського національного торговельно-економічного університету та викладачі-практики:

  • Головня Юлія Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування;
  • Кацан Олена Анатоліївна – начальник відділу методологічного забезпечення та організації роботи з обслуговування громадян департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України;
  • Мастюгіна Галина Іванівна – заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення – начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України;
  • Миронець Сергій Миколайович – доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології;
  • Присяжнюк Анна Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту;
  • Савченко Наталія Григорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів;
  • Шапран Олена Юріївна – начальник Управління персоналом Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, кандидат наук з державного управління;  
  • Шляхтіна Ганна Володимирівна – голова громадської організації "Територіальні ініціативи";
  • Орлова Наталія Сергіївна – доктор наук з державного управління, професор, сертифікований тренер.

Дистанційний формат проведення навчання дозволяв поєднувати як онлайн-лекції, так і роботу у Системі дистанційного навчання університету, де розміщено велику кількість навчальних матеріалів та презентацій відповідно до тем (модулів) програм.

21.04.2021
433884
948
остання редакція 21.04.2021
433884