logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Професійне навчання державних службовців в Інституті вищої кваліфікації

Загальна інформація

Інститутом вищої кваліфікації у лютому-квітні 2021 року проведено підвищення кваліфікації 464 державних службовців категорій "Б", "В" Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за Спеціальною професійною (сертифікатною) та Спеціальною короткостроковою програмами.

Програми націлені на розвиток та удосконалення професійних компетентностей працівників Пенсійного фонду та вироблення умінь і навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання завдань і посадових обов’язків в умовах змін.

У процесі навчання розкрито низку питань щодо державного пенсійного страхування, новацій пенсійного законодавства України, державної соціальної політики, управління організацією роботи та персоналом, ефективного прийняття рішень, командної роботи у процесі вирішення фахових завдань, застосування сучасних методів і механізмів комунікативної взаємодії у щоденній поточній діяльності, виконання на високому рівні поставлених завдань, лідерства, управління змінами  тощо.

До проведення занять залучені провідні викладачі Київського національного торговельно-економічного університету та викладачі-практики:

  • Головня Юлія Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування;
  • Кацан Олена Анатоліївна – начальник відділу методологічного забезпечення та організації роботи з обслуговування громадян департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України;
  • Мастюгіна Галина Іванівна – заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення – начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України;
  • Миронець Сергій Миколайович – доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології;
  • Присяжнюк Анна Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту;
  • Савченко Наталія Григорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів;
  • Шапран Олена Юріївна – начальник Управління персоналом Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, кандидат наук з державного управління;  
  • Шляхтіна Ганна Володимирівна – голова громадської організації "Територіальні ініціативи";
  • Орлова Наталія Сергіївна – доктор наук з державного управління, професор, сертифікований тренер.

Дистанційний формат проведення навчання дозволяв поєднувати як онлайн-лекції, так і роботу у Системі дистанційного навчання університету, де розміщено велику кількість навчальних матеріалів та презентацій відповідно до тем (модулів) програм.

21.04.2021
433884
4009
остання редакція 22.07.2021
43630