logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Засідання Методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

20 квітня 2021 року відбулося розширене засідання Методичної ради КНТЕУ за участі керівників груп забезпечення спеціальностей та гарантів освітніх програм.

З питання порядку денного «Про удосконалення Системи управління якістю (Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) КНТЕУ» виступила перший проректор  з науково-педагогічної роботи, Керівник СУЯ КНТЕУ Н.В. Притульська. Було зазначено, що в березні-квітні в університеті пройшли підготовчі заходи і експертизи з акредитації п’яти освітніх програм  початкового (короткого) рівня вищої освіти та двох – першого (бакалаврського) рівня КНТЕУ. На основі попередніх результатів проведеної роботи було проаналізовано та узагальнено сильні і слабкі сторони освітніх програмам  КНТЕУ та сформульовано пропозиції щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.  Було наголошено на важливості подальшого залучення стейкхолдерів при перегляді діючих та розробці нових освітніх програм початкового, першого, другого та третього рівнів вищої освіти КНТЕУ  та особливостях документального оформлення їх запитів; необхідності подальшого застосування компетентністного підходу при розробці нових дисциплін, методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до компетентностей та результатів навчання, визначених затвердженими МОН України стандартами вищої освіти за спеціальностями/ Національною рамкою кваліфікацій; додержання та популяризації  принципів академічної доброчесності; поширення практики зарахування результатів неформальної освіти; удосконалення матеріально-технічної бази в аспекті  надання доступу до інклюзивної освіти тощо.

В обговоренні питання порядку денного до дискусії долучилися проректор з наукової роботи Мельниченко С.В., начальник навчального відділу Камінський С.І. та начальник навчально-методичного відділу Божко Т.В.

Методична рада прийняла відповідну Ухвалу.

20.04.2021
433884
3858
остання редакція 22.07.2021
43630