logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Засідання Методичної ради КНТЕУ

Загальна інформація

20 квітня 2021 року відбулося розширене засідання Методичної ради КНТЕУ за участі керівників груп забезпечення спеціальностей та гарантів освітніх програм.

З питання порядку денного «Про удосконалення Системи управління якістю (Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) КНТЕУ» виступила перший проректор  з науково-педагогічної роботи, Керівник СУЯ КНТЕУ Н.В. Притульська. Було зазначено, що в березні-квітні в університеті пройшли підготовчі заходи і експертизи з акредитації п’яти освітніх програм  початкового (короткого) рівня вищої освіти та двох – першого (бакалаврського) рівня КНТЕУ. На основі попередніх результатів проведеної роботи було проаналізовано та узагальнено сильні і слабкі сторони освітніх програмам  КНТЕУ та сформульовано пропозиції щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.  Було наголошено на важливості подальшого залучення стейкхолдерів при перегляді діючих та розробці нових освітніх програм початкового, першого, другого та третього рівнів вищої освіти КНТЕУ  та особливостях документального оформлення їх запитів; необхідності подальшого застосування компетентністного підходу при розробці нових дисциплін, методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до компетентностей та результатів навчання, визначених затвердженими МОН України стандартами вищої освіти за спеціальностями/ Національною рамкою кваліфікацій; додержання та популяризації  принципів академічної доброчесності; поширення практики зарахування результатів неформальної освіти; удосконалення матеріально-технічної бази в аспекті  надання доступу до інклюзивної освіти тощо.

В обговоренні питання порядку денного до дискусії долучилися проректор з наукової роботи Мельниченко С.В., начальник навчального відділу Камінський С.І. та начальник навчально-методичного відділу Божко Т.В.

Методична рада прийняла відповідну Ухвалу.

20.04.2021
433884
826
остання редакція 23.04.2021
443230