logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 22 квітня 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про вдосконалення бакалаврських і магістерських програм англійською мовою викладання та управління ними

Ухвалено Постанову

2.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанови

3.

Рекомендація до видання монографії та навчальних посібників

Ухвалено Постанови

4.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до них

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження норм часу для планування та обліку роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників

Ухвалено Постанову

6.

Про утворення разових спеціалізованих вчених рад

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження тем дисертаційних робіт

Ухвалено Постанову

8.

Про попередню експертизу дисертацій

Ухвалено Постанову

9.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанову

10.

Про видачу диплома доктора філософії

Ухвалено Постанову

11.

Про висунення претендента на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

Рішення прийнято

22.04.2021
433884
4228
остання редакція 22.07.2021
43630