logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Всеукраїнський круглий стіл «Лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності: організаційно-інформаційні та безпекові аспекти»

Загальна інформація

12 травня 2021 р. кафедра міжнародного менеджменту провела Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності: організаційно-інформаційні та безпекові аспекти» за участю представників банківництва, Держмитслужби та наукової спільноти.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулися проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Світлана Володимирівна Мельниченко, декан факультету міжнародної торгівлі та права, к.ю.н., доцент Юлія Анатоліївна Гончарова, завідувач кафедри міжнародного менеджменту, д.е.н., професор Тетяна Миколаївна Мельник, які наголосили на важливості теоретичних та прикладних питань лібералізації регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах, вдосконаленні прикладних аспектів неопротекціонізму та зовнішньоекономічної безпеки, вдосконаленні системи митного контролю.

Модератором заходу була д.е.н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту Вікторія Яківна Вовк.

До обговорення актуальних питань долучилися провідні фахівці у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: Мамедов С.Г., к.е.н., Голова правління АТ «КБ «Глобус», Пахомов О.В., завідувач сектору митного оформлення (Залізничний) митного поста "Київ-Центральний" Київської митниці Держмитслужби, представники наукової спільноти Державного університету «Житомирська політехніка», Донецького державного університету управління, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Національного університету "Чернігівська політехніка", Одеського національного економічного університету, ЧННІ Університету банківської справи, Університету державної фіскальної служби України, Донбаського державного педагогічного університету, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київського національного університету культури і мистецтв та ін.

Учасники круглого столу обговорили актуальні питання та виступили з цікавими доповідями на теми:

1. Як побудувати довгострокові відносини з клієнтами-суб’єктами ЗЕД. Роль CRM систем (Мамедов С.Г., к.е.н., Голова правління АТ «КБ «Глобус»);

2. Запровадження режиму спільного транзиту в Україні (Пахомов О.В., завідувач сектору митного оформлення (Залізничний) митного поста "Київ-Центральний" Київської митниці Держмитслужби);

3. Розвиток системи митного контролю в умовах лібералізації регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Виговська Н.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Новак Оксана Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська політехніка»);

4. Гармонізація систем технічного регулювання в контексті лібералізації міжнародної торгівлі (Дятлова В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління);

5. Національні аспекти організаційної культури українського бізнесу (Близнюк Т.П., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця);

6. Безпековий вимір зовнішньої торгівлі України (Ткаченко О.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління);

7. Неопротекціонізм в умовах COVID-19 (Мельник Т.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету);

8. Імпортозаміщення сільськогосподарської продукції в Україні (Будзяк В.М., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету).

9. Вплив процесів цифровізації на розвиток зовнішньоекономічної діяльності (Вовк В.Я., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету);

10. Забезпечення безпеки функціонування кредитних установ в епоху становлення цифрової економіки (Дубина М.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету "Чернігівська політехніка");

11. Перспективні напрямки регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (Гончаренко О.М., д.е.н., професор, декан факультету фінансів і банківської справи Одеського національного економічного університету);

12. Забезпечення фіскальної безпеки держави в умовах посилення зовнішніх та внутрішніх загроз (Слатвінська М.О., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Одеського національного економічного університету);

13. Особливості забезпечення фінансової стабільності в умовах лібералізації регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Хуторна М.Е., д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи ЧННІ Університету банківської справи);

14. Сучасні тренди лібералізації національних фінансових ринків (Коваленко Ю.М., д.е.н, професор, професор кафедри фінансових ринків, Університету державної фіскальної служби України);

15. Глобальні дисбаланси як система зовнішньоекономічних показників системно-важливих економік: оцінка ризиків для глобальної економіки (Коверга С.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Донбаського державного педагогічного університету);

16. Заохочення конкуренції та ліквідація монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності України (Матукова Г.І., д.п.н., професор, професор кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця);

17. Посилення загроз фінансовій безпеці держави в умовах глобалізації (Храпкіна В.В., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія»).

18. Інформаційна безпека в умовах сучасних ринків та глобалізації (Фокіна-Мезенцева К.В., д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету);

19. Лібералізація валютного регулювання діяльності суб’єктів ЗЕД (П’янкова О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету);

20. Методичні аспекти сегментації зарубіжних ринків в умовах лібералізації регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Слоква М.Г., к.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету);

21. Інноваційні інструменти регулювання діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу (Крикуненко К.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету);

22. Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (Гринько К.В., доктор філософії PhD, ст. викладач кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету);

23. Золото-інвестиційна константа у глобальних економічних трансформаціях (Демків Ю.М., к.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету);

24. Роль інформаційної інфраструктури у розвитку ринку кредитних послуг (Нітченко К.В., здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету "Чернігівська політехніка");

25. Кредитні інновації у фінансуванні підприємств зовнішньоекономічної діяльності (Чийпеш Н.М., здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету "Чернігівська політехніка");

26. Банківське регулювання в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності (Костогриз В.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи ЧННІ Університету банківської справи);

27. Вплив лібералізації системи валютного регулювання на макрофінансову стабільність держави (Жежерун Ю.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи ЧННІ Університету банківської справи);

28. Прогнозування розвитку підприємств культури у Західній Європі та Україні (Майстренко Ю.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри моди та шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв, Ганущак Т.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів Київського національного торговельно-економічного університету);

29. Зниження ризиків капітального інвестування в економіці України (Хелемський В.Ю., здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України);

30. Міжнародний досвід реалізації фінансових технологій та можливості його імплементації в Україні (Волошанюк О.С., здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України).

Дякуємо всім учасникам та сподіваємось на подальшу співпрацю!!!

13.05.2021
43630
3884
остання редакція 24.05.2021
433884