logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Загальна інформація

Київський національний торговельно-економічний університет
оголошує конкурсний відбір
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників (наказ КНТЕУ від 17.05.2021 № 1178)

 • кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права​

​      професора (доктор юридичних наук), дисципліна – Транснаціональне торгове право – 1 од.;
      доцента (доктор, кандидат юридичних наук), дисципліни – Підприємницьке право, Захист прав людини в Європейському суді з прав людини, Сімейне право – 3 од.;

 • кафедра світової економіки

      доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Міжнародний маркетинг (програми з англійською мовою викладання), Міжнародна економіка (програми з англійською мовою викладання), РR в системі міжнародного маркетингу, Європейська інтеграція (програми з англійською мовою викладання), Міжнародні відносини та світова політика – 5 од.;

 • кафедра міжнародного менеджменту

      доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Міжнародна економічна діяльність України – 1 од.
      старшого викладача (доктор філософії), дисципліна – Управління міжнародною конкурентноспроможністю (програми з англійською мовою викладання) – 1 од.

 • кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права

      доцента (доктор, кандидат юридичних наук), дисципліни – Інформаційне право, Адміністративне право – 2 од.;

 • кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу

      доцента (доктор, кандидат юридичних наук), дисципліни – Правознавство, Аграрне право, Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності – 3 од.;

 • кафедра філософії, соціології та політології

      доцента (доктор, кандидат філософських наук), дисципліни – Філософія, Логіка – 3 од.;
      доцента (доктор, кандидат політичних наук), дисципліни – Політичні системи країн світу, Політологія – 2 од.;
      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Етика бізнесу – 1 од.;

 • кафедра сучасних європейських мов

      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), Практична стилістика української мови – 3 од.;
      старшого викладача, дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 4 од.;
      викладача, дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 5 од.;

 • кафедра технології і організації ресторанного господарства

      доцента (доктор, кандидат технічних наук), дисципліна – Ресторанна справа – 1 од.;
      старшого викладача (кандидат технічних наук), дисципліна – Ресторанна справа (програми з англійською мовою викладання) – 1 од.;

 • кафедра туризму та рекреації

      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Комунікативний менеджмент – 1 од.;

 • кафедра готельно-ресторанного бізнесу

      професора (доктор наук), дисципліна – Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі – 1 од.;
      доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Економіка готелів і ресторанів, Інформаційні системи і технології в готельному та ресторанному бізнесі, Готельна справа, Готельна справа (програми з англійською мовою викладання – 4 од.;
      старший викладач, дисципліна – Готельна справа – 1 од.;

 • кафедра інженерно-технічних дисциплін

      доцента (доктор, кандидат технічних наук), дисципліна – Безпека життя – 1 од.;

 • кафедра фізичної культури

      завідувача кафедри – 1 од.;
      доцента (доктор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту), дисципліни – Фізичне виховання: Боротьба, Загальна фізична підготовка – 2 од.;
      старшого викладача, дисципліни – Фізичне виховання: Настільний теніс, Фітнес, Реабілітація, Великий теніс – 6 од.;

 • кафедра банківської справи

      доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Банківська система, Фінансові послуги, Фінансовий менеджмент (програми з англійською мовою викладання) – 3 од.;
      старшого викладача, дисципліни – Інформаційні системи та технології у банківській сфері, Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн – 2 од.;

 • кафедра фінансів

      завідувача кафедри (доктор економічних наук, вчене звання – професор) – 1 од.;
      асистента, дисципліна – Фінанси – 1 од.;

 • кафедра обліку та оподаткування

      доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Бухгалтерський облік (програми з англійською мовою викладання), Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами – 2 од.;
      старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліна – Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (програми з англійською мовою викладання) – 1 од.;

 • кафедра фінансового аналізу та аудиту

      доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Аудит, Аналіз господарської діяльності – 2 од.;

 • кафедра економіки та фінансів підприємства

      професора (доктор економічних наук), дисципліни – Економіка торгівлі, Економічна безпека підприємства, Фінансовий менеджмент – 3 од.;
      доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліни – Економічна діагностика підприємства, Інвестиційний менеджмент – 2 од.;
      старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліна – Економіка торгівлі – 1 од.;

 • кафедра менеджменту

      завідувача кафедри (доктор економічних наук, вчене звання – професор) – 1 од.;
      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Стратегічне управління підприємством, Управління змінами, Корпоративне управління, Управління інноваціями, Системи технологій – 5 од.;

 • кафедра публічного управління та адміністрування

      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Економіка України – 1 од.;

 • кафедра психології

      професора (доктор психологічних наук), дисципліни – Психофізіологія та профвідбір, Психологія бізнесу – 2 од.;
      доцента (доктор, кандидат психологічних наук), дисципліни – Педагогічна психологія, Загальна психологія – 2 од.;

 • кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем

      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Чисельні методи програмування – 1 од.;
      старшого викладача, дисципліна – Проектування інформаційних систем – 1 од.;

 • кафедра цифрової економіки та системного аналізу

      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Інформаційні технології у професійній діяльності – 1 од.;
      старшого викладача (кандидат економічних наук), дисципліна – Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації – 1 од.;
      асистента, дисципліна – Алгоритмізація та програмування – 1 од.;

 • кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліни – Функціональне та логічне програмування, Технології розробки та тестування програмного забезпечення, Архітектура та проектування програмного забезпечення, Архітектура комп’ютера – 4 од.;
      старшого викладача, дисципліна – Об'єктно-орієнтоване програмування – 1 од.;
      асистента, дисципліни – Інформаційні технології у професійній діяльності, Організація комп’ютерних мереж – 3 од.;

 • кафедра вищої та прикладної математики

      асистента (доктор філософії), дисципліна – Математична логіка – 1 од.;

 • кафедра товарознавства та митної справи

      доцента (доктор, кандидат технічних наук), дисципліна – Товарознавство. Непродовольчі товари – 1 од.;
      асистента, дисципліна – Біржова торгівля – 1 од.;

 • кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю

      професора (доктор технічних наук), дисципліна – Експертиза товарів – 1 од.;
      доцента (доктор, кандидат технічних наук), дисципліна – Товарознавство. Харчові продукти – 1 од.;
      доцента (доктор, кандидат хімічних наук), дисципліна – Хімія – 1 од.;
      асистента, дисципліна – Товарознавство – 1 од.;

 • кафедра журналістики та реклами

      професора (доктор наук), дисципліна – Медіадизайн – 1 од.;

 • кафедра маркетингу

      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Маркетинг – 1 од.;
      асистента (кандидат наук), дисципліна – Івент-маркетинг – 1 од.;

 • кафедра іноземної філології та перекладу

      доцента (доктор, кандидат наук), дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 2 од.;
      старшого викладача (кандидат наук), дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) – 1 од.;
      старшого викладача, дисципліни – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька) – 2 од..


Вимога до претендентів: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.


Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.      

Для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників претендент подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді;
 • анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, паспорт (завірені нотаріально або відділом кадрів КНТЕУ);
 • список опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • перспективний план діяльності науково-педагогічного працівника;
 • програму розвитку структурного підрозділу (кафедри) для кандидатів на посаду завідувача кафедри;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • довідку про проходження флюорографічного огляду.

Документи надсилаються поштою або подаються особисто до відділу організації та контролю діловодства КНТЕУ за адресою: кім. А-244, вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, тел. (044) 531-47-12.

17.05.2021
43630
3139
остання редакція 21.05.2021
443230