logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 27 травня 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вчених звань доцента: Домановій О.В. – доценту кафедри маркетингу, менеджменту та торговельного підприємництва ХТЕІ КНТЕУ, Запаренко Г.В. – доценту кафедри інноваційних харчових і ресторанних технологій ХТЕІ КНТЕУ, Івасину О.Р. – доценту кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, Комасі В.О. – доценту кафедри товарознавства та митної справи, Комасі О.С. – доценту кафедри товарознавства та митної справи, Кудлаєнку С.В. – професору кафедри менеджменту та адміністрування ВТЕІ КНТЕУ, Мазурцю Р.Р. – доценту кафедри туризму та рекреації, Пак А.В. – доценту кафедри маркетингу, менеджменту та торговельного підприємництва ХТЕІ КНТЕУ, Перепелиці М.П. – доценту кафедри технології і організації ресторанного господарства, Пустовіт Ю.Ю. – доценту кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Сашньовій М.В. – доценту кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки, Смочко В.Ю. – доценту кафедри фінансів УТЕІ КНТЕУ, Шаповаловій Н.П. – доценту кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Рішення прийнято

2.

Про діяльність Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ

Ухвалено  постанову

3.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено  постанови

4.

Про переведення здобувачів освіти ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» на навчання до базового закладу

Ухвалено  постанову

5.

Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у КНТЕУ

Ухвалено  постанову

6.

Затвердження  навчальних планів

Ухвалено  постанову

7.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено  постанови

8.

Рекомендація до видання навчальних посібників

Ухвалено  постанову

9.

Про використання бюджетних коштів, виділених для підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

Ухвалено  постанову

10.

Про утворення разових спеціалізованих вчених рад

Ухвалено  постанову

11.

Питання аспірантури

Ухвалено  постанови

12.

Затвердження ліміту стипендіатів

Ухвалено  постанову

27.05.2021
43630
3454
остання редакція 01.06.2021
433884