logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Результати розгляду питань порядку денного конференції трудового колективу та засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час конференції трудового колективу КНТЕУ, що відбулась 30 червня 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п Питання порядку денного Результат розгляду
1. Про підсумки роботи у 2020/2021 навчальному році та завдання колективу університету на 2021/2022 навчальний рік Ухвалено Постанову

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 30 червня 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п Питання порядку денного Результат розгляду
1. Присвоєння вчених звань професора: Ценклер Н. І. – завідувачу кафедри обліку та оподаткування УТЕІ КНТЕУ; доцента: Зайцевій І. В. – доценту кафедри іноземної філології та перекладу Рішення прийнято
2. Обрання на посади науково-педагогічних працівників Рішення прийнято
3. Про результати атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» у 2020/2021 навчальному році Ухвалено постанову
4. Про переведення здобувачів освіти Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ на навчання до базового закладу Ухвалено постанову
5. Затвердження освітніх програм, навчальних планів, внесення змін до діючих навчальних планів Ухвалено постанову
6. Про внесення змін до Правил прийому до Київського національного торговельно-економічного університету для здобуття вищої освіти в 2021 році Ухвалено постанову
7. Про затвердження планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КНТЕУ на 2021/2022 н.р. Ухвалено постанову
8. Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик Ухвалено постанови
9. Рекомендація до видання монографій, підручників та навчальних посібників Ухвалено постанови
10. Питання аспірантури Ухвалено постанови
11. Затвердження теми докторської дисертації Брюханової Г.В. Ухвалено постанову
12. Подання кандидатур студентів університету на призначення академічних стипендій Верховної Ради України, Президента України, імені М. С. Грушевського, імені Вадима Гетьмана, Кабінету Міністрів України, Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів Ухвалено постанови
13. Про висунення кандидатів у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Рішення прийнято

30.06.2021
43630
767
остання редакція 06.07.2021
433884