logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 31 серпня 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п Питання порядку денного Результат розгляду
1.  Присвоєння вчених звань професора: Ільченко Н. Б. – завідувачу кафедри торговельного підприємництва та логістики; доцента: Кабенок Ю. В. – доценту кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, Рябенькій М. О. – доценту кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ Рішення прийнято
2. Про головні завдання діяльності КНТЕУ на 2021/2022 н.р. Ухвалено постанову
3. Щодо вдосконалення навчання іноземців Ухвалено постанову
4. Затвердження Плану роботи вченої ради Київського національного торговельно-економічного університету на 2021/2022 навчальний рік Рішення прийнято
5. Про зміни чисельності складу вченої ради КНТЕУ Ухвалено постанову
6. Про зміни загальної чисельності та квот виборних представників до складу конференції трудового колективу КНТЕУ Ухвалено постанову
7. Затвердження плану акредитації на 2021/2022 н.р. Ухвалено постанову
8. Затвердження навчальних планів Ухвалено постанову
9. Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик Ухвалено постанови
10. Затвердження зведеного плану проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, конкурсів на 2022 рік Ухвалено постанову
11. Затвердження плану видання збірок статей студентів КНТЕУ, які здобувають освітній ступінь магістра на 2021/2022 навчальний рік Ухвалено постанову
12. Затвердження плану проведення лекцій стейкголдерами на ІІ півріччя 2021 року Ухвалено постанову
13. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України Рішення прийнято
14. Питання аспірантури та докторантури Ухвалено постанови

31.08.2021
43630
883
остання редакція 02.09.2021
433884