logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради та конференції трудового колективу КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання конференції трудового колективу КНТЕУ, що відбулося 30 вересня 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Обрання представників (членів) до вченої ради КНТЕУ

Ухвалено Постанову

2.

Погодження Статуту Київського національного торговельно-економічного університету (нова редакція)

Ухвалено Постанову

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 30 вересня 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про зміни до Статуту КНТЕУ на розгляд конференції трудового колективу університету

Ухвалено  постанову

2.

Затвердження Порядку атестації здобувачів вчених звань у Київському національному торговельно-економічному університеті (нова редакція)

Ухвалено  постанову

3.

Присвоєння вчених звань професора: Федоровій Д.В., завідувачу кафедри технології і організації ресторанного господарства; доцента:  Долгій Г.В., доценту кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму ЧТЕІ КНТЕУ, Криворучку М.Ю., доценту кафедри дизайну та інжинірингу, Софіюку Т.О., доценту кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, Урсакій Ю.А., доценту кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму  ЧТЕІ КНТЕУ, Хитровій О.А., доценту кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму ЧТЕІ КНТЕУ

Рішення прийнято

4.

Про результати опитування учасників та стейкголдерів освітнього процесу та затвердження плану опитувань на 2021/2022 н. р.

Ухвалено  постанову

5.

Про результати навчання здобувачів вищої освіти у 2020/2021 н. р. та завдання з удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Ухвалено  постанову

6.

Затвердження концепцій нових освітніх програм

Ухвалено  постанову

7.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів

Ухвалено  постанову

8.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено  постанови

9.

Рекомендація до видання навчальних посібників

Ухвалено  постанову

10.

Затвердження тематичного плану видання монографій на 2022 рік

Ухвалено  постанову

11.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи докторантів

Ухвалено  постанову

12.

Затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів

Ухвалено  постанову

13.

Про утворення разових спеціалізованих вчених рад

Ухвалено  постанову

14.

Про подання кандидатур студентів університету на призначення академічної стипендії ім. О. П. Михайліченка, Президента Торгово-промислової палати України

Ухвалено  постанову

15.

Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у КНТЕУ

Ухвалено  постанову

30.09.2021
433884
1065
остання редакція 30.09.2021