logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради та Конференції трудового колективу КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання Конференції трудового колективу КНТЕУ, що відбулося 25 листопада 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Обрання представників (членів) до вченої ради КНТЕУ

Ухвалено  постанову

2.

Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1298-р «Про реорганізацію Київського національного торговельно-економічного університету»

Ухвалено  постанови

3.

Затвердження Положення про студентське самоврядування у Київському національному торговельно-економічному університеті (нова редакція)

Ухвалено  постанову

4.

Про зміни в складі Комісії з трудових спорів КНТЕУ

Ухвалено  постанову

Під час засідання Вченої ради КНТЕУ, що відбулося 25 листопада 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1298-р «Про реорганізацію Київського національного торговельно-економічного університету»

Ухвалено  постанови

2.

Про зміни загальної чисельності та квот виборних представників до складу конференції трудового колективу КНТЕУ

Ухвалено  постанову

3.

Присвоєння вчених звань професора: Костюченко В. М. – професору кафедри обліку та оподаткування, Мушенку  В. В. – професору кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Підлипній Р. П. –  завідувачу кафедри фінансів УТЕІ КНТЕУ; доцента: Копотієнко Т. Ю. – доценту кафедри фінансового аналізу та аудиту, Негоденко В. С. – доценту кафедри фінансового аналізу та аудиту, Неживій М. О. – доценту кафедри фінансового аналізу та аудиту

Рішення прийнято

4.

Про висунення кандидатури Шепетяк Оксани Тарасівни на здобуття премії Національної академії наук України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за наукову роботу «Багатогранність східного християнства: релігієзнавчий та соціально-філософський аналіз»

Рішення прийнято

5.

Звіт Приймальної комісії та заходи щодо забезпечення прийому 2022 року

Ухвалено  постанову

6.

Про профорієнтаційну та рекламну кампанію прийому – 2022

Ухвалено  постанову

7.

Про удосконалення системи управління якістю (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) КНТЕУ

Ухвалено  постанови

8.

Про розвиток принципів академічної доброчесності

Ухвалено  постанову

9.

Затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2022 рік

Ухвалено  постанову

10.

Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання

Ухвалено  постанову

11.

Затвердження Положення про дуальну освіту

Ухвалено  постанову

12.

Про запровадження освітніх програм

Ухвалено  постанову

13.

Затвердження змін до освітніх програм та навчальних планів

Ухвалено  постанову

14.

Затвердження інформаційних пакетів ЄКТС

Ухвалено  постанову

15.

Рекомендація до видання навчальних посібників

Ухвалено  постанову

16.

Затвердження Тематичного плану створення підручників та навчальних посібників КНТЕУ на 2022 рік

Ухвалено  постанову

17.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено  постанову

18.

Питання аспірантури

Ухвалено  постанови

25.11.2021
43630
315
остання редакція 25.11.2021
43630