logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання Вченої ради КНТЕУ, що відбулося 23 грудня 2021 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вчених звань професора: Богмі О.С. професору кафедри економіки та фінансів підприємства, Даценко Г.В. – завідувачу кафедри обліку та оподаткування ВТЕІ КНТЕУ; доцента: Котенко Н.О. – доценту кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки, Лисенко О.Л. викладачу на умовах погодинної оплати праці кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ

Рішення прийнято

2.

Про результати атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у 2021/2022 н.р.

Ухвалено  постанову

3.

Затвердження Правил прийому на навчання до Київського національного торговельно-економічного університету в 2022 році

Ухвалено  постанову

4.

Про науково-дослідну роботу у 2021 році та пріоритетні завдання на 2022 рік

Ухвалено  постанову

5.

Затвердження результатів виконання науково-дослідних робіт

Ухвалено  постанову

6.

Про видачу дипломів з відзнакою

Ухвалено  постанову

7.

Затвердження Положення про конкурсний відбір на посаду керівника відокремленого структурного підрозділу КНТЕУ – фахового коледжу

Ухвалено  постанову

8.

Затвердження змін до освітніх програм та навчальних планів

Ухвалено  постанову

9.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено  постанови

10.

Рекомендація до видання монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено  постанови

11.

Затвердження плану проведення лекцій стейкголдерами на І півріччя 2022 року

Ухвалено  постанову

12.

Звіти про роботу спеціалізованих вчених рад КНТЕУ

Рішення прийнято

13.

Питання аспірантури

Ухвалено  постанови

14.

Про стипендіальне забезпечення

Ухвалено  постанови

23.12.2021
43630
1959
остання редакція 23.12.2021