logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Національний стандарт ISO для сфери туризму, розроблений у Київському національному торговельно-економічному університеті

Загальна інформація

Набув чинності національний стандарт для сфери туризму ДСТУ ISO 21401:2020 (ISO 21401:2018, IDT) «Туризм та супутні послуги. Система управління сталим розвитком закладів розміщення. Вимоги» (наказ Національного органу стандартизації в Україні від 29.12.2020 № 508).

Стандарт розроблено у межах виконання науково-дослідної роботи під керівництвом ректора КНТЕУ, голови ТК 118 «Послуги торгівлі, ресторанного господарства, туризму та виставкові» д-ра екон. наук, професора А.А. Мазаракі. До складу розробників увійшли науковці КНТЕУ: проректор з наукової роботи д-р екон. наук, проф. С.В. Мельниченко; декан ФРГТБ д-р екон. наук, проф. Н.І. Ведмідь; завідувач кафедри туризму та рекреації д-р екон. наук, проф Т.І. Ткаченко; завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу д-р екон. наук, проф М.Г. Бойко; завідувач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права д-р юрид. наук, проф. Н.А. Мазаракі; професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу д-р екон. наук, проф. М.В. Босовська; доцент кафедри туризму та рекреації канд. держ. упр., доц. С.С. Кравцов.

Джерело фінансування – кошти державного бюджету, що стало можливим у результаті перемоги у тендері щодо закупівлі науково-технічної продукції.

Стандарт прийнятий методом ідентичного перекладу нормативного документа Міжнародної організації стандартизації ISO 21401:2018 (версія en) «Tourism and related services – Sustainability management system for accommodation establishments – Requirements», що підвищує цінність його використання у практичній, науковій та освітній діяльності.

У стандарті наведено вимоги до системи управління сталим розвитком закладів розміщення, які прагнуть розробити і впровадити політику та цілі сталого розвитку в управління своєю діяльністю, продукцією та послугами. Мета розроблення стандарту – допомогти закладам розміщення будь-яких розмірів різного географічного, культурного та соціального контексту покращити сталість у пов’язаній з ними діяльності.

Стандарт містить, крім основного тексту, чотири додатки, які стосуються кожного із трьох вимірів сталості – екологічного, соціального та економічного, а також надає приклади практик сталого розвитку.

Туризм є одним із найважливіших секторів світової економіки та об’єктом посиленої уваги завдяки його потенціалу сприяти сталому розвитку та впливу, який він може здійснювати на екологічну, соціальну та економічну сфери. Впровадження ДСТУ у практичну діяльність сприятиме підвищенню якості туристичних послуг, надаваних на засадах сталого розвитку суспільства.

28.12.2021
43630
1608
остання редакція 29.12.2021
43630