logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

З Новим 2022 роком та Різдвом Христовим КНТЕУ привітали партнери та друзі

Загальна інформація

ПІБ

Посада

Бартковський І. І.

Президент Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»

Бобало Ю. Я.

Ректор Національного університету «Львівська політехніка»

Богуслава Дреліч-Скульська

Проректор Вроцлавського економічного університету, Польща

Бочаров Д.

Ректор Університету митної справи та фінансів

Бугров В. А.

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Буяк Б. Б.

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Василашко В. Ф.

Учений секретар Товариства «Знання» України

Вдовічен А. А.

Директор Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Волощук С. М.

Директор ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»

Гарат Р. М.

Директор ВСП «Коломийський економіко-правовий фаховий коледж КНТЕУ»

Гетьман А. П.

Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Гондорчин Л. П.

Директор Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ

Григор О. О.

Ректор Черкаського державного технологічного університету

Гриневецький С. Р.

Голова Одеської обласної державної адміністрації

Гринюк Р.

Ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса

Гришина Ю.М.

Народний депутат України IX скликання

Губарєв Г. Л.

Директор ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»

Гурова К. Д.

Директор Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Дем’янчук А. С.

Ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Дмитриченко М. Ф.

Ректор національного транспортного університету

Заболотний Д. І.

Директор ДУ «Інститут отоларингології

ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»

Загорський В. С.

Ректор Національного лісотехнічного університету України

Єгоров Б.  В.

Ректор Одеської національної академії харчових технологій

Єфименко Т.І.

Президент Академії фінансового управління

Замкова Н. Л.

Директор Вінницького торговельно-економічного інституту

Засульський М.

Президент Київської торгово-промислової палати

Кагановська Т. Є.

Ректор Харківського національного університету

ім. В. Н. Каразіна

Калетнік Г. М.

Президент Вінницького національного аграрного університету

Камалов Є.

Начальник кафедри військової підготовки Національного університету оборони України

імені Івана Черняховського

Квач Я. П.

Директор Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Кирилюк М. В.

Директор Чернівецького вищого комерційного училища  КНТЕУ

Кирпенко П.Ф.

Кінах А. А.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців, член Наглядової Ради КНТЕУ

Ковров А. В.

Ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури

Ковальов А.

Ректор Одеського національного економічного університету

Коцур В. П.

Ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені

Григорія Сковороди»

Кремень В. Г.

Президент Національної Академії педагогічних наук України, Президент ВГО «Товариство «Знання» України, заступник голови Наглядової ради КНТЕУ

Крисоватий А. І.

Ректор Західноукраїнського національного університету

Кудін А. В.

Генеральний директор ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)

Куліков П. М.

Ректор Київського національного університету будівництва та архітектури, Голова Ради ректорів Київського вузівського центру

Куцик П. О.

Ректор Львівського торговельно-економічного університету

Кушерець В. І.

Голова правління Товариства «Знання» України

Лаптєв С.

Ректор Університету «КРОК»

Лозовська Н. І.

Директор ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»

Лук’яненко Д.

Ректор КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Мазур В. А.

Ректор Вінницького національного аграрного університету

Матюх С.

Ректор Хмельницького національного університету

Мельник В.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка

Місюра В. Я.

Президент  Футбольної асоціації студентів

м. Києва

Міюсов М. В.

Ректор Одеської національної морської академії

Ніколаєнко С. М.

Ректор Національного університету біоресурсів

і природокористування України

Набок М.

Відділення вищої освіти НАПН України

Новомлинець О. О.

Ректор Національного університету «Чернігівська політехніка»

Огнев’юк В. О.

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка

Онищенко В. О.

Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Владика Онуфрій

Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви

Пацкан В. В.

Голова Рахункової Палати України

Поканевич О.

Президент Київського медичного університету

Пономаренко В. С.

Ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Ратніков Д. Г.

Голова Деснянської районної в м.Києві державної адміністрації

Рафальський О.

Віцепрезидент НАН України, член-кореспондент НАН України

Романів М. В.

Начальник ГУ Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Саух П. Ю.

Академік - секретар Відділення вищої освіти

НАПН України

Семиноженко В.П.

Голова Української федерації вчених, Генеральний директор НТК «Інститут монокристалів» НАНУ

Сидоренко С. І.

Проректор з міжнародних зв’язків Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Сиротенко А.

Начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Станіслав Мазур

Ректор Краківського економічного університету, Польща

Стогній В. С.

Заступник голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

Супрун Л. П.

Народний депутат України ІІІ, ІV скликань,

Голова правління Українського фонду миру

Тацій В. Я.

Почесний ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Толубко В.

Ректор Державного університету телекомунікацій

Трофименко М. В.

Ректор Маріупольського державного університету

Усенко О. Ю.

Директор ДУ «Національний інститут хірургії

та трансплантології  ім. О. О. Шалімова» НАМН України

Харченко С. І.

Президент Асоціації казначеїв України

Цепенда І. Є.

Ректор Державного ВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Цьось А. В.

Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки

Чайковський В. С.

Голова правління ПрАТ «Тетрада»

Чернєй В. С.

Ректор Національної академії внутрішніх справ

Черняк А. М.

Ректор Національної академії СБУ

Шаповалова О.

Директор ДП «Український державний центр міжнародної освіти»

Шевченко О.Ю.

Ректор Національного університету харчових технологій

Шейко В. М.

Ректор Харківської державної академії культури

Шеремет О.

Ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Щелкунов В. І.

Президент UCC Ukraine

Яцків Я. С.

Президент Української астрономічної асоціації,  Директор Головної астрономічної обсерваторії,

член Наглядової ради КНТЕУ

Ощадбанк

Всеукраїнська профспілка торгівлі

Київське міське відділення (філія) Комітету

з фізичного виховання та спорту МОНУ

Unichek Україна

Міжнародний університет «МИТСО»

Компанія «Виставковий світ»

Ліга страхових організацій України

10.01.2022
433884
947
остання редакція 11.01.2022