logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Законодавство

Права споживачів

Міжнародні акти:
Резолюція 39/248 Генеральної Асамблеї ООН “Керівні принципи для захисту інтересів споживачів”
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень

Національні акти:
Конституція України
Цивільний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кримінальний кодекс
Податковий кодекс

Нормативно-правові акти України:
Закони:
«Про захист прав споживачів»
«Про звернення громадян»
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
«Про дитяче харчування»
«Про інформацію»
«Про рекламу»
«Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»
«Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»

Постанови Кабінету Міністрів:
«Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності»
«Про затвердження правил побутового обслуговування населення»
«Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»
«Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг»
«Про затвердження Порядку накладення стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів»
«Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»

Технічні регламенти:
Технічний регламент  – закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.

Реєстр технічних регламентів
Переліки національних стандартів під технічні регламенти
Роз’яснення щодо дії міждержавних стандартів (ГОСТ) в Україні

Роз’яснення Мінекономрозвитку України з питань застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ)
Роз’яснення Національного органа стандартизації ДП “УкрНДНЦ” з питань застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ)

Відомчі нормативно-правові акти:
«Про затвердження Правил торгівлі на ринках»
«Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами»
«Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів»
«Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі»

31.03.2022
23
12217
остання редакція 31.03.2022