logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради ДТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання Вченої ради ДТЕУ, що відбулося 26 квітня 2022 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про досягнення контрольних показників діяльності факультету економіки, менеджменту та психології за 2021 рік

Ухвалено  постанову

2.

Про затвердження  освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до них

Ухвалено  постанову

3.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практичної підготовки

Ухвалено  постанову

4.

Рекомендація до видання монографії

Ухвалено  постанову

5.

Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів

Ухвалено  постанову

6.

Про уточнення теми дисертаційної роботи

Рішення прийнято

7.

Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів

Ухвалено  постанову

26.04.2022
433884
1314
остання редакція 27.04.2022