logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Правила прийому на навчання до ДТЕУ в 2022

Вступнику

 Правила прийому на навчання до     Державного торговельно-економічного університету для здобуття вищої освіти в 2022 р.

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якимим оголошуються прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий / третій  (з нормативним строком навчання) на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Таблиця 4.  Перелік відкритих, фіксованих та небюджетних конкурсних пропозицій в  ДТЕУ

Додаток 1 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 2 Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3  Перелік конкурсних предметів  та вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття вищої освіти на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 4  Положення про приймальну комісію ДТЕУ

Додаток 5 Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

Додаток 6 Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Додаток 7   Перелік бакалаврських програм денної форми здобуття освіти, англійською мовою викладання    

Додаток 8  Перелік магістерських програм денної форми здобуття освіти, англійською мовою викладання   

Додаток 9  Перелік конкурсних  предметів у сертифікаті УЦОЯО для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра  і вступають на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю  (на вакантні місця)

Додаток 10  Правила прийому до аспірантури та докторантури ДТЕУ  в 2022 році

Додаток 11   Положення про апеляційну комісію  ДТЕУ

Додаток 12  Положення про проведення вступних випробувань у ДТЕУ  в 2022 році  

Додаток 13   Порядок поселення до  гуртожитків ДТЕУ

Додаток 14 Положення про роботу освітніх центрів "Донбас-Крим-Україна" в  ДТЕУ

Додаток 15 Положення про організацію та проведення творчого конкурсу для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 017 ""Фізична культура і спорт" в ДТЕУ  в 2022 році

Додаток 16 Положення про проведення індивідуальних усних співбесід у ДТЕУ  в 2022 році

Додаток 17 Положення про проведення оцінювання рівня знань для відбору на навчання у  ДТЕУ в 2022 році

Додаток 18 Першочерговість зарахування вступників до  ДТЕУ в 2022 році

Додаток 19  Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для вступу на навчання до ДТЕУ в 2022 році

Додаток 20 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якимим оголошуються прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги, нормативні строки навчання та перелік предметів вступних іспитів

Додаток 21 Перелік закордонних партнерських організацій    

27.05.2022
Svetik
46319
остання редакція 27.12.2022
Svetik