logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Результати розгляду питань порядку денного Конференції трудового колективу та засідання Вченої ради ДТЕУ

Загальна інформація

Під час Конференції трудового колективу ДТЕУ, що відбулося 30 червня 2022 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про роботу в 2021/2022 н. р. та завдання колективу університету на 2022/2023 н. р.

Ухвалено  постанову

Під час засідання Вченої ради ДТЕУ, що відбулося 30 червня 2022 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання доцента: Салімон О.М. – доценту кафедри готельно-ресторанного бізнесу ДТЕУ, Ювковецькій Ю.О. – доценту кафедри іноземної філології та перекладу ДТЕУ

Рішення прийнято

2.

Про висунення претендента на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

Рішення прийнято

3.

Про акредитацію освітніх програм ДТЕУ

Ухвалено  постанову

4.

Затвердження графіків освітнього процесу здобувачів вищої освіти на 2022/2023 н.р.

Ухвалено  постанову

5.

Про результати атестації здобувачів початкового та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2021/2022 н.р.

Ухвалено  постанову

6.

Про відкриття докторантури

Ухвалено  постанову

7.

Затвердження освітньо-наукових програм

Ухвалено  постанову

8.

Затвердження навчальних планів підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії»

Ухвалено  постанову

9.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих

Ухвалено  постанову

10.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практичної підготовки

Ухвалено  постанови

11.

Затвердження теми докторської дисертації

Ухвалено  постанову

12.

Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Ухвалено  постанову

13.

Висунення кандидатів у члени Наукової ради Національного фонду досліджень України

Рішення прийнято

14.

Про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Ухвалено  постанову

15.

Затвердження індивідуальних навчальних планів та планів наукової роботи аспірантів

Ухвалено  постанову

16.

Рекомендація до видання монографій, підручника

Ухвалено  постанови

17.

Затвердження ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія

Ухвалено  постанову

30.06.2022
433884
3183
остання редакція 01.07.2022
433884