logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Аспіранти і викладачі ДТЕУ взяли участь у Першій Інтернаціональній школі для молодих науковців

Загальна інформація

У Першій Інтернаціональній літній школі для молодих науковців "Citizenship under Fire: Practices of Citizenship in Central and Eastern Europe in the Times of Conflict", що проходила 3-9 липня 2022 року за сприяння Жешувського університету, Лейпцизького університету та Варшавського офісу Фонду імені Генріха Бьолля, взяли участь здобувачі освітнього рівня "доктор філософії" (Коваленко Ж., ОНП 081 "Право"; Скибенко В., ОНП 081 "Право"; Шкребтієнко А., ОНП 293 "Міжнародне право"; Корогод А., ОНП 292 "Міжнародні економічні відносини") та викладачі Державного торговельно-економічного університету.

Учасники літньої школи обговорили сучасні практики громадянства в країнах Європи, їх правові засади, політичні, соціальні та економічні наслідки, а також особливості їх реалізації в умовах війни в Україні. Особлива увага учасників заходу була приділена інституту цифрового громадянства, гарантіям прав і свобод вимушених мігрантів, механізмам їх правового захисту та економічної підтримки, проблемним питанням формування та реалізації міграційного політики ЄС.

У рамках заходу аспіранти ДТЕУ презентували зарубіжним вченим основні положення і результати здійснюваних ними дисертаційних досліджень. Схвальні відгуки польських, словацьких і німецьких науковців засвідчили високу якість та ефективність підготовки докторів філософії в ДТЕУ.

Доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій А.В. виступила із доповіддю "Криза біженців з України та міграційна політика ЄС", а також наголосила на важливості поглиблення партнерських стосунків між ДТЕУ та іноземними закладами вищої освіти у напрямку інтернаціоналізації освітніх програм, розвитку академічної мобільності та спільного проведення заходів неформальної освіти.

08.07.2022
433884
2595
остання редакція 20.07.2022
43630