logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Модернізація механізмів забезпечення економічного зростання: реалізація стратегії імпортозаміщення

Загальна інформація

Колектив науковців ДТЕУ, який очолює д.е.н., проф., академік АПНУ, А. А. Мазаракі продовжує започаткований кілька років тому напрям досліджень з проблем модернізації механізмів забезпечення економічного зростання в державах з перехідною економікою, зокрема через реалізацію стратегії імпортозаміщення. Його результати презентовано в двох монографіях, багаточисельній кількості наукових видань, що мають індексацію в міжнародних базах даних SCOPUS та Web of Science.

Авторський колектив ДТЕУ і нині, в непростих для України умовах,продовжує загальний тренд обраного дослідження та запрошує до співпраці іноземних партнерів із університетського співтовариства країн ОЕСР для розкриття та висвітлення найбільш актуальних та пріоритетних як для самої економіки України, так і держав-партнерів, питань, що гостро стоять на повістці дня в умовах загострення геополітичних конфліктів та викликів ХХІ століття. Пропонуються такі платформи для наукових пошуків:

- секторальна та геопросторова структурна переорієнтація зовнішньоекономічного сектора України, зокрема його імпортної компоненти, на тлі військової агресії з боку рф;

- перспективи делокації експортоорієнтованого українського бізнесу  в окремі країни ЄС при збереженні ним статусу резиденства України та фінансової підтримки української держави;

- механізми решорингу та неоіндустріального  імпортозаміщення  в чутливих за критеріями національної безпеки для сучасних держав секторах: оборонно-військовому комплексі (ОПК), ІТ-сфері, фармацевтичній галузі та АПК в умовах пандемічних транскордонних обмежень COVID-19 та трансформації міжнародних виробничих ланцюгів в високотехнологічних секторах глобальної економіки;

- оцінка внеску тимчасово переміщених осіб із України (на рівні прямої допомоги та виплат податків в бюджети) в економічний розвиток держав-реципієнтів;

- модернізація національних енергетичних стратегій держав ЄС в умовах дії економічних санкцій щодо рф;

- пошук балансу між зовнішнім управлінням та суверенітетом національної системи макрорегулювання для держав, що зазнають військової агресії;

- вплив державного військового замовлення для національного бізнесу держав НАТО на економічне зростання в країнах-партнерах України;

- міжнародний досвід реалізації економічних та правових механізмів репарацій на користь країн, що зазнали військової агресії.


Контактна інформація:

Melnyk Tetyana,
Department of International Management, State University of Trade and Economics, Ukraine, e-mail: t.melnyk@knute.edu.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-6018

Kudyrko Liudmyla,
Department of World Economy, State University of Trade and Economics, Ukraine, e-mail: l.kudyrko@knute.edu.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9089-7223

Монографії авторського колективу за напрямком дослідження:

  1. Mazaraki, A., Melnyk, T., Melnychenko, S., Kudyrko, L., Lositska, T., Pugachevska, K. (2021). Import substitution potential in the conditions of digital transformation. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 164. doi: http://doi.org/10.15587/978-617-7319-51-0
  2. Мазаракі А. А. Економіка України: імпортозаміщення vs імпортозалежність : монографія / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – 272 с.

11.01.2023
43630
846
остання редакція 11.01.2023
43630