logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

ДТЕУ задає європейський вектор розвитку електронної комерції

Загальна інформація

Значні трансформації в суспільстві, які сталися протягом останніх років, процеси євроінтеграції створили передумови для стрімкої цифровізації всіх сфер життя в Україні. Високий рівень поширення мережі Інтернет в Україні суттєво сприяв пришвидшенню темпів міграції бізнесу до віртуального середовища. А цифровізація, як концепція економічної діяльності, обумовила формування нового контуру глобального соціально-економічного простору.

Важливість проведення досліджень проблематики цифрової трансформації суспільства, навіть в сучасних реаліях воєнного стану, для нашого університету є надзвичайно високою. Група науковців ДТЕУ, разом з партнерами, під керівництвом А.А. Мазаракі вже третій рік поспіль проводять дослідження в цьому напрямку, що безумовно відповідає європейським програмам розвитку, національним стратегічним завданням.

Основні висновки та результати науково-дослідної роботи впроваджено у багатьох державних установах та на підприємствах вітчизняного бізнесу. Серед здобутків авторського колективу хочеться особливо виділити розроблений національний стандарт ДСТУ-П 9172:2021 «Настанови з електронної комерції. Основні положення», який набув чинності в минулому році. Розроблений національний нормативний документ підготовлено з метою підвищення рівня розуміння, прозорості, відповідальності, оперативності та доступності онлайн-транзакцій, тим самим покращуючи довіру споживачів до електронної комерції та зменшуючи кількість скарг і суперечок, пов’язаних з цим сектором економіки.

Цей стандарт не тільки надає керівні настанови суб’єктам електронної комерції, які впроваджують, підтримують  та вдосконалюють свої внутрішні процеси та політики, пов’язані з комерційною практикою, від бізнесу до споживача та між самими споживачами, а, скоріше, відкриває ширше вікно для країни у світ цифровізації всіх сфер життя.


Здобувач ступеня «доктор філософії»
ОНП «Менеджмент» Олег ЦІЛЬВІК

28.02.2023
43630
1397
остання редакція 28.02.2023
43630