logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Розпочато вступ до аспірантури на здобуття вищої освіти за ступенем «доктор філософії»

Загальна інформація

Шановні вступники!

Прийом заяв та документів для участі у конкурсі на місця державного замовлення, а також за кошти фізичних та юридичних осіб відбудеться з 07.08.2023 по 25.08.2023


Вступ до аспірантури здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання, за 15 освітньо-науковими програмами, а саме:

 • 033 «Філософія»
 • 051 «Економіка»
 • 052 «Політологія»
 • 053 «Психологія»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 076 «Підприємництво та торгівля»
 • 081 «Право»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 181 «Харчові технології»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»
 • 293 «Міжнародне право»


Для вступу до аспірантури вступник має подати до відділу аспірантури і докторантури такий перелік документів:

 • заяву;
 • анкету;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію диплома магістра або спеціаліста, що підтверджує кваліфікацію на 7 рівні національної рамки кваліфікацій, із зазначенням здобутої спеціальності та додатка до диплома.

Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію диплома, його переклад, завірений в установленому порядку, та свідоцтво про його визнання відповідно до наказу Міністерства освіти і науки «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Особи, які здобули вищу духовну освіту до 01 вересня 2018 року, подають копію диплома та свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • одну фотокартку 3х4;
 • автобіографію;
 • список опублікованих праць, винаходів або дослідницька пропозиція (за наявності).


У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватися довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.


 • Детальна інформація у Правилах прийому до аспірантури та докторантури ДТЕУ в 2023 році за посиланням.

20.04.2023
433884
8150
остання редакція 15.08.2023
Вінс Валерій Вікторович