logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Студентська наукова конференція ФЕМП «Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства в умовах війни та післявоєнний період»

Загальна інформація

Студентська наукова діяльність є важливим інвестиційним інструментом власного, особистісного та професійного розвитку студентів, що сприяє становленню їх як частини наукової спільноти університету та інтелектуального потенціалу країни. У зв’язку з цим, участь студентів у наукових заходах є необхідним чинником зростання рівня їх мотивації до навчання.

У межах святкування Тижня ФЕМП 3 травня 2023 р. кафедра менеджменту взяла активну участь у щорічній студентській науковій конференції. Тематика доповідей студентів, які навчаються за різними освітніми програмами, була присвячена актуальним соціально-економічним проблемам суспільства в умовах війни та післявоєнний період, що викликало надзвичайний інтерес у всіх учасників події. Кафедрою менеджменту було організовано роботу 3-х наукових секцій: «Креативні технології та інструменти управління» (керівник – професор Валентина Жуковська); «Командоутворення та лідерство в умовах змін» (керівник доцент Ірина Миколайчук); «Управління змінами в організаціях» (керівник – доцент Юлія Силкіна). Усього у форматі Zoom-конференції виступило близько 50 студентів – представників різних курсів двох факультетів – ФЕМП та ФМТП.

На засіданнях секцій студенти продемонстрували свої знання та презентували результати своїх досліджень з актуальних питань – подолання комунікаційних бар’єрів в організації, розвиток коучингу та корпоративного волонтерства, прояв дауншифтингу в кар’єрі, тенденції сучасного ринку праці, мотивація працівників до змін та її перспективи, розвиток персоналу та диджиталізація HR-процесів, їх перекваліфікація, застосування методів розвитку емоційного інтелекту персоналу тощо.

Було запропоновано багато ідей та рішень, які можуть сприяти покращанню роботи організацій в умовах сучасної економіки та вирішенню проблем, з якими вони стикаються.

Керівники наукових секцій відзначили, що всі учасники конференції продемонстрували високий рівень майстерності, креативності та дослідницький підхід до питань, що розглядалися. Приємно вразили усіх присутніх рівень володіння студентами матеріалом доповідей, а також зацікавленість, з якою вони викладали результати своїх досліджень

Взаємна підтримка, патріотизм та віра у перемогу України у війні тільки додавали наснаги студентам та керівникам секцій.

Щиро дякуємо всім учасникам конференції за участь у науковому святі ФЕМП та бажаємо подальших цікавих наукових досліджень.


Ірина МИКОЛАЙЧУК,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту

03.05.2023
43630
330
остання редакція 19.05.2023