logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Всеукраїнський круглий стіл «Цифрові тренди трансформації економіки за умов глобальної конкуренції»

Загальна інформація

На базі Державного торговельно-економічного університету 18 травня 2023 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Цифрові тренди трансформації економіки за умов глобальної конкуренції», ініційований кафедрою економічної теорії та конкурентної політики.

Відкриваючи круглий стіл, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків ДТЕУ доктор економічних наук, професор Анжеліка Герасименко наголосила на надзвичайній актуальності проблеми цифрової трансформації економіки в конкурентних координатах, зміни балансу ринкової влади, браку адекватного новим реаліям державного регулювання. Проректор побажала плідної дискусії учасникам круглого столу.

Модератором круглого столу був Юрій Уманців, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії та конкурентної політики ДТЕУ.

У виступах та під час їх обговорення учасники висвітлили актуальні проблеми трансформації економіки за умов глобальної конкуренції. Валерій Осецький, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, розкрив концептуальні засади цифрової трансформації споживчих цінностей у шеринговій економіці.

Основні засади інституціоналізації процесів децентралізації економічної влади у повоєнній економіці України розглянуто у виступі професора кафедри економіки та підприємництва Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова, доктора економічних наук Ольги Горняк.

Проблемам  формування глобального конкурентного середовища в умовах цифровізації економіки був присвячений виступ Наталії Грущинської – заступника директора Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, доктора економічних наук.

На глобальних трендах інноваційного розвитку в геополітичному аспекті акцентувала свою увагу Ганна Пилипенко (професор кафедри туризму та економіки підприємства Національного технічного університету України «Дніпровська політехніка», доктор економічних наук).

Жваву дискусію викликав виступ Володимира Гуменюка – професора кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктора економічних наук на тему «Цифрова трансформація туристичної індустрії: нові можливості та виклики у конкурентному середовищі».

На проблемах і перспективах розвитку деревообробної промисловості в регіональному контексті зосередив свою увагу президент компанії «ЕНО меблі» (м. Мукачево, Закарпатська обл.) кандидат технічних наук Євген Кунинець.

Олександр Тищенко  – професор кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук у своїй доповіді висвітлив актуальні питання післявоєнного відновлення економіки України на інноваційних засадах.

Питанню формування інноваційної моделі зайнятості у парадигмі цифровізації економіки присвятила свій виступ професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук Ірина Штундер.

Професор кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор економічних наук Людмила Шевченко у своїй доповіді розкрила сучасні засади конкурентного управління.

Особливу увагу учасники заходу зосередили на виступі Тетяни Яворської (професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук.), яка обґрунтувала тренди розвитку страхового ринку України в умовах глобальної конкуренції.

В.о. завідувача кафедри економічної теорії та конкурентної політики Юрій Уманців підбив підсумки роботи круглого столу, висловив вдячність всім учасникам заходу за активну участь та зазначив, що в подальшому сподівається на продовження плідної співпраці науковців ДТЕУ з колегами з метою обміну набутими знаннями та досвідом задля найбільш ефективної трансформації економіки за умов глобальної конкуренції.


Юлія ЯСЬКО,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

18.05.2023
43630
627
остання редакція 22.05.2023
43630