logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Новий мистецький об’єкт ДТЕУ «Мудрість поколінь»

Загальна інформація

З нагоди відзначення Міжнародного дня знань новий навчальний рік у Державному торговельно-економічному університеті розпочинається з відкриття нової локації – мистецького об’єкта «Мудрість поколінь».

За креативної ініціативи студентства віддано данину основним вчителям всіх поколінь – книгам. Із всього книжкового здобутку людства виділено найбільш визначні, основоположні праці в тих галузях знань, які перебувають у фокусі нашого університету. Без цих праць неможливо уявити сучасну цивілізацію, філософію в цілому, а також науки про торгівлю, економіку, юриспруденцію, політологію та ін. 

Книга «Політея» (грец.Πολιτεία; «Держава»), написана у 360–370роки до н. е. давньогрецьким мислителем Платоном (др.-греч. Πλάτων (428/7 р. до н.е. — 347 р. до н.е.). Це філософський діалог – набуття світової культури, присвячений формування категорії справедливості, правосуддя. Автором окреслено власне бачення ідеальної держави, де справедливість є найвищою цінністю,  а досягти успіхів може тільки та людина, яка творить добро.  

Книга «Corpus Juris Civilis» (лат.) «Корпус юріс цівіліс») у дослівному перекладі латинської назви  означає «Тіло цивільного права» – звід  римського цивільного права, укладений у 528–534 роках за часів панування візантійського імператора Юстиніана I Великого. У цій праці вперше систематизовано та об’єднано велику кількість правових джерел. Саме вона заклала фундамент науки, без якої неможливо врегулювати жодний вид відносин і яка зачіпає всі сфери нашого життя – «ПРАВО».

Книга «Конституція Пилипа Орлика».  Сучасна назва документу  «Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького», що  був підписаний 5 квітня 1710 року у м. Бендери. Вважається першою українською Конституцією.  Пилип Орлик (1672 – 1742) – український політичний діяч, гетьман.

Документ закладає основи української державності та національної ідентичності, які полягають у дотриманні демократичних цінностей та прав людини. 

Книга «Dictionnaire Universel de Commerce» (фр). «Універсальний комерційний словник», (1748 р.) – це праця відомого французького юриста та економіста Жака Саварі де Бруслона (фр. Jacques Savary des Bruslons  1657- 1716). Вміщує першу класифікацію за категоріями та особливостями оподаткування товарів, їх докладний опис. Книга в подальшому постійно доповнювалась, була перекладена на багато мов світу й започаткувала розвиток різних економічних сфер діяльності. Безцінне джерело знань про світ торгівлі та бізнесу.

Книга «Багатство націй»/ Багатство народів. (англ. «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations») – фундаментальне дослідження про природу і причини багатства народів. Найбільш значуща робота Адама Сміта (англ. Аdam Smith, 1672-1790) –   шотландського економіста і філософа-етика, засновника класичної політичної економіки, написана у 1776 році. Вперше сформульована  концепцію вільного ринку як системи, що не потребує управління чи жорсткого регулювання.  Розкриває важливість особистості у процвітанні держави: саме людина є основним рушієм та ресурсом прогресу й успіху держави.

Завдяки майстерності та наполегливій праці наших колег, які розробляли технічний проєкт та безпосередньо зводили цей витвір мистецтва, студенти матимуть  змогу  проводити свій час між лекціями у чудовій локації, яка уособлює наукові здобутки поколінь.

Книги – вчителі! Libri-magistri!

Автор тексту Юлія Гончарова,
декан факультету міжнародної торгівлі та права

08.09.2023
433884
796
остання редакція 08.09.2023
433884