logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціокультурні засади економіки і політики: взаємозв’язки, тренди, суперечності»

Загальна інформація

Кафедра філософії, соціології та політології 16 листопада 2023 року організувала та провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Соціокультурні засади економіки і політики: взаємозв’язки, тренди, суперечності».

У заході взяли участь понад 80 осіб, у тому числі науковці з 10-ти провідних вузів України та фахівці-практики.

З вітальним словом виступили: Анжеліка ГЕРАСИМЕНКО, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, доктор економічних наук, професор;  Юлія ГОНЧАРОВА, декан факультету міжнародної торгівлі та права, кандидат юридичних наук, доцент, які зосередили увагу на актуальності проблематики конференції, визначили її ключові вектори і завдання та надихнули учасників на плідну наукову дискусію та генерацію вагомих науково-практичних результатів.

Ключовими спікерами конференції були: Борислав БЕРЕЗА, український політик, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання; Олексій НЕСТУЛЯ, доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі; Світлана НЕСТУЛЯ, доктор  педагогічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту лідерства Полтавського університету економіки і торгівлі; Ігор ПОЛІЩУК, доктор політичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Олена КЛИМЕНКО, доктор соціологічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України; Ростислав БАЛАБАН, кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Учасниками конференції висвітлено актуальні питання взаємозв’язку економіки і політики в контексті євроінтеграції України, поглиблення аналізу світових політичних та економічних трендів, визначення соціокультурних засад взаємодії політичних й економічних чинників розвитку транзитивного суспільства, що відбувається під впливом зовнішніх викликів та загроз.

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез з публікацією на вебсторінці ДТЕУ.

Щиро дякуємо учасникам конференції за плідну роботу!

Алла Кравченко, завідувач кафедри філософії, соціології та політології ДТЕУ

16.11.2023
43630
601
остання редакція 17.11.2023
43630