logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація обліку та звітності в умовах соціально-економічних викликів»

Загальна інформація

За ініціативи кафедри обліку та оподаткування факультету фінансів та обліку 27 березня 2024 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація обліку та звітності в умовах соціально-економічних викликів».

З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Анатолій Мазаракі та декан факультету фінансів та обліку, доктор економічних наук, професор Тетяна Канєва. Модератором конференції була Олена Фоміна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування.

З доповідями, які охоплювали широкий спектр питань щодо трансформації обліку та звітності в умовах соціально-економічних викликів сьогодення в Україні та світі, виступили учасники заходу:

 • Олег Канцуров, виконавчий директор Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю – на тему «Гармонізація процесів атестації аудиторів та підготовки здобувачів за спеціальністю «Облік і оподаткування».
 • Валентина Легка, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України – на тему «Бухгалтерська професія: сучасні виклики».
 • Сергій Голов, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та економіки Міжнародного інституту менеджменту – на тему «Облік і звітність у контексті євроінтеграції України».
 • Олена Харламова, генеральний директор Агентства з Міжнародних стандартів фінансової звітності, засновник Міжнародної академії сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, віцепрезидент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України» – на тему «Кризові маркери у МСФЗ-звітності».
 • Вікторія Волотовська, менеджер із розвитку бізнес-відносин АССА Польщі, України та країн Балтії – на тему «Світові тенденції талантів 2024 року».
 • Юлія Дроговоз, сертифікований аудитор, віцепрезидент з питань податкової політики Українського союзу підприємців та промисловців – на тему «Цифровізація податкового адміністрування в системі бухгалтерського обліку».
 • Юрій Погорелов, доктор економічних наук, професор, головний спеціаліст департаменту контролю у сфері юстиції та запобігання корупції Рахункової палата України – на тему «Використання даних обліку і звітності для реалізації контрольної функції щодо публічних фінансів: український та міжнародний досвід».
 • Михайло Гузь, директор ТОВ «Софт Парк» – на тему «Роль програми “Вправно ERP” у цифровій трансформації бізнесу».
 • Світлана Король, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування Державного торговельно-економічного університету – на тему «Штучний інтелект у бухгалтерській діяльності (погляд зсередини)».
 • Микола Дяденко, АССА, сертифікований аудитор України, сертифікований внутрішній аудитор України, аудитор, ТОВ «Grant Thornton», аспірант ДТЕУ – на тему «Конвергенція положень Міжнародних стандартів фінансової звітності та US GAAP щодо відображення наслідків операцій концесії у фінансової звітності».
 • Аліна Фесенко, державний експерт у Директораті розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення, Міністерство соціальної політики України, аспірант ДТЕУ – на тему «Розкриття в інтегрованій звітності інформації про наслідки воєнних дій в Україні».
 • Валерій Пархоменко, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України – щодо розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Учасники конференції розглянули актуальні, теоретичні, практичні та методологічні аспекти трансформації обліку та звітності в умовах особливого періоду, висловили практичні рекомендацій для адаптації до сучасних викликів, відповідності цілям сталого розвитку, забезпечення прозорості й соціальної відповідальності бізнесу, зростання конкурентоспроможності економіки України та сприяння євроінтеграційним процесам.

Дякуємо учасникам конференції за дискусію, актуальні та креативні доповіді.

Підготовлено:
Фоміна О. В., зав. каф. обліку та оподаткування, д-р екон. наук, проф.

27.03.2024
43630
372
остання редакція 29.03.2024