logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Оголошеннявсі

Онлайн-зустріч «ЄДКІ для магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»: проблеми та перспективи»

Загальна інформація

У межах циклу «Гостьовий професор» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання кафедри публічного управління та адміністрування, а також слухачів Інституту вищої кваліфікації ДТЕУ 29 квітня 2024 року відбулась онлайн-зустріч на тему «ЄДКІ для магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»: проблеми та перспективи». Спікером заходу виступив Тарас Кіцак – канд. наук з держ. упр., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку; доцент кафедри публічного управління та публічної служби Національного університету «Львівська політехніка».

Активна дискусія гостя, викладачів та студентів ДТЕУ дала можливість визначити ключові моменти:

1. Єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі – ЄДКІ) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

2. Мета ЄДКІ – оцінювання готовності випускника закладу вищої освіти самостійно розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, відповідно до вимог стандарту результатів навчання, яких досяг здобувач вищої освіти.

3. Програма ЄДКІ містить перелік питань щодо: формування і реалізації політики; врядування; аналізу політики; сфер та напрямів політики; принципів і закономірностей функціонування системи публічного управління та адміністрування; стратегічного управління та управління змінами; управління публічними фінансами; комунікації в публічному управлінні; цифрового розвитку та електронної демократії; базових понять і сутнісних ознак публічної служби; організаційно-правових засад публічної служби в Україні; управління кадровим процесом в органах публічної влади; управління персоналом у публічній службі; командоутворення та дієвого лідерства.

4. ЄДКІ проводять за такими принципами: академічної доброчесності; об’єктивності; прозорості й публічності; незалежності; нетерпимості до проявів корупції та хабарництва; інтеграції в міжнародний освітній та науковий простір; єдності методики оцінювання результатів.

ЄДКІ цього року відбудеться 31 жовтня 2024 року, перескладання – 14 листопада 2024 року.

Важливим етапом зустрічі був аналіз прикладів тестових завдань та рекомендації щодо успішної підготовки до випробування.

Кафедра публічного управління та адміністрування щиро вдячна пану Тарасу за корисне та змістовне спілкування та приділений час, а здобувачам бажає успіхів у підготовці та складанні ЄДКІ!

Головня Юлія Ігорівна

Канд. екон. наук, доц., доцент кафедри публічного управління та адміністрування

29.04.2024
Вінс Валерій Вікторович
438
остання редакція 03.05.2024