logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

План впровадження екологічної політики в КНТЕУ у довгостроковому періоді

ЕКО КНТЕУ

Розподілення електроенергії та теплоенергії

Кореневі причини:

  • незадовільний розвиток альтернативної енергетики та відновлюваної енергетики;
  • переважання установок спалювання з низьким коефіцієнтом корисної дії;
  • значні непродуктивні втрати теплоенергії внаслідок великої протяжності мереж теплопостачання та їх незадовільного стану;

Пріоритетні екологічні проблеми:

зміна клімату та забруднення атмосферного повітря внаслідок викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин у атмосферне повітря з генеруючих установок спалювання;

Орієнтовні цілі:

оптимізація структури енергетичного сектору шляхом збільшення обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю до 2016 року на 10 % та на 20% до 2020 року;

збільшення обсягу використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії на 25 % до 2016 року, на 55 % до 2020 року від базового рівня;

зниження непродуктивних енергетичних втрат через реконструкцію (оновлення) систем енергопостачання (в т.ч. теплопостачання).

Діяльність транспорту та зв'язку
Кореневі причини:

  • незадовільний рівень впровадження нових більш екологічних видів транспорту та незадовільне впровадження стандартів викидів забруднюючих речовин у відпрацьованих газах «Євро – 4 та Євро – 5»;
  • відсутність стимулів щодо заміни парку транспортних засобів на більш екологічні.

Автомобільний транспорт
Пріоритетні екологічні проблеми:

наднормативне забруднення атмосферного повітря внаслідок викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел;

утворення парникових газів;

забруднення ґрунтів обабіч шляхів, в тому числі важкими металами;

шумове забруднення.
Орієнтовні цілі:

покращення до 2020 року складу парку транспортних засобів за рахунок заміни застарілих на нові, більш екологічні та збільшення на 25 % частки транспортних засобів, що використовують екологічне паливо (електромобілів, транспорту, що працює на біопаливі тощо);

встановлення нормативів вмісту сірки в мазуті та дизельному пальному, заборона з 2018 року їх використання за умови понаднормативного вмісту сірки;

поетапне запровадження екологічних норм для транспортних засобів «Євро-3» – з 2014 р.; «Євро-4» – з 2015 р;

розроблення і впровадження до 2018 року системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил; зношених шин, резинотехнічних виробів; утилізації не придатних до використання транспортних засобів, електричного і електронного обладнання (в тому числі трансформаторів, стабілізаторів тощо).


Засоби зв’язку
Пріоритетні екологічні проблеми:

негативний вплив на людей та біоту внаслідок виникнення електромагнітних, в т.ч. високочастотних, полів випромінювання від системних трансляторів (передавачів) сигналів.
Орієнтовні цілі:

зниження до 2019 року на 20% негативного фізичного впливу електромагнітних, високочастотних випромінювань на людей та біоту за рахунок впровадження новітніх технологій зв’язку.Житлово-комунальне господарство
Кореневі причини:

  • надмірна зношеність та застаріле технічне обладнання каналізаційних мереж та споруд очищення зворотних вод;
  • незадовільний рівень впровадження заходів з ресурсо- та енергоефективності у житлово-комунальному господарстві;
  • відсутність або неналежний розвиток інфраструктури роздільного збирання, перероблення та утилізації твердих побутових відходів (ТПВ);

Водопостачання та водовідведення
Пріоритетні екологічні проблеми:

надходження забруднень у водні об’єкти та ґрунти з каналізаційних мереж та з недостатньо очищеними зворотними водами;

втрати води через витоки мереж водопостачання та невраховане споживання води;

біологічне та хімічне забруднення через витоки забруднених стічних вод внаслідок порушення каналізаційних мереж.
Орієнтовні цілі:

зниження до 2020 року на 15% рівня забруднення водних об’єктів за рахунок очисних споруд;

оновлення до 2020 року на 50% мереж водопостачання та водовідведення.

Поводження з твердими побутовими відходами
Пріоритетні екологічні проблеми:

забруднення земель, підземних та поверхневих вод через звалища відходів;

велика кількість накопичених промислових та побутових відходів та їх подальше збільшення;

забруднення атмосферного повітря через випаровування / вивітрювання, та внаслідок загоряння накопичених відходів;

порушення природних ландшафтів полігонами ТПВ та звалищами.
Орієнтовні цілі:

зменшення до 2016 року на 45% кількості накопичених промислових та побутових відходів;

розроблення та впровадження до 2016 року сучасних екологічно орієнтованих технологій та обладнання із збирання, вивезення, переробки, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, зокрема будівельних та деревинно-рослинних;

створення до 2015 року інфраструктури із збирання, захоронення та переробки небезпечних відходів, зокрема ламп, що містять ртуть, інформування громадян із зазначених питань;

забезпечення розвитку до 2019 року інфраструктури для збільшення у 1,5 рази обсягу заготівлі, утилізації та використання відходів, зокрема будівельних, як вторинної сировини.

 

Теплопостачання для побутових потреб
Пріоритетні екологічні проблеми:

забруднення атмосферного повітря через викиди від котелень та через викиди внаслідок використання твердого палива;

викиди парникових газів внаслідок використання палива для побутових потреб.

низька енергоефективність комунальних котелень;

недостатнє впровадження малих (місцевих) котельних установок, у тому числі таких, що працюють на альтернативному паливі;

переважання установок спалювання з низьким коефіцієнтом корисної дії.
Орієнтовні цілі:

зменшення до 2019 року на 10% обсягу викидів загальнопоширених забруднюючих речовин;

збільшення до 2019 року на 10% обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю;

впровадження до 2019 року малих (місцевих) котельних установок, у тому числі таких, що працюють на альтернативному паливі.


 

04.03.2014
annzo
13206
остання редакція 05.11.2017
438727