logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

ЕкоКлуб КНТЕУ

ЕКО ДТЕУ

   ЕкоКлуб КНТЕУ - студентська організація, що впроваджує основні принципи екологічної політики  КНТЕУ, розробляє різноманітні просвітницькі програми та заходи, які сприяють формуванню  екологічної  свідомості населення, вихованню його небайдужого ставлення до оточуючого  навколишнього  середовища, допомагає  збереженню довкілля.

 Мета створення ЕкоКлубу КНТЕУ — розробка та проведення заходів, спрямованих на забезпечення  сталого та безпечного майбутнього України, підтримка та впровадження екологічної політики КНТЕУ,  екологічна просвіта, виховання почуття відповідальності за наслідки впливу цивілізації на навколишнє середовище.

 Завданнями та напрямками діяльності ЕкоКлуб КНТЕУ є:

  • здійснення практичних природоохоронних заходів;
  • участь у впровадженні екологічної політики КНТЕУ;
  • здійснення просвітницької діяльності серед населення з метою виховання суспільної екологічної свідомості;
  • попередження екологічних правопорушень, здійснення громадського контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;
  • сприяння гармонійному розвитку особистості.

Предметом діяльності ЕкоКлубу КНТЕУ є:

 - сприяння розвитку екологічної самосвідомості населення;

 - сприяння проведенню навчально-просвітницьких заходів КНТЕУ з екологічних питань;

 - сприяння проведенню природоохоронних заходів;

 - впровадження концепції систематичної екологічної освіти в закладах освіти;

- участь та організація культурно-масових, природоохоронних, просвітницьких та інших заходів;

 - взаємодія з органами охорони здоров'я, освіти, культури та ін. при втіленні в життя екологічної політики КНТЕУ, як в Україні, так і за кордоном;

 - встановлення прямих міжнародних контактів і зв'язків зі схожими організаціями.

Стратегією роботи ЕкоКлубу КНТЕУ є формування у студентів та працівників КНТЕУ особистісних якостей: відповідальності за стан довкілля; самоконтролю за власною поведінкою та додержання основних принципів екологічної політики КНТЕУ; навчання приймати своєчасні зважені рішення; цінувати життя і здоров'я інших; створювати імідж успіху.

Робота ЕкоКлубу КНТЕУ здійснюється за трьома напрямками: теоретичному, практичному та пропагандиському.

Склад ЕкоКлубу КНТЕУ

П.І.П.

Посада

Факультет, курс, группа

Контактні данні

Кіров Максим Васильович

Голова ЕкоКлубу КНТЕУ

3-16 ФМТП

096 156 87 04

kirovmaksim11@gmail.com

Бабич Євгенія Іванівна

Головний редактор ЕкоКлубу КНТЕУ

063 579 76 57

Babich.jenya@yandex.ua

Звягінцев Дмитро Ігорович

Заступник голови ЕкоКлубу КНТЕУ

3-4 ФОАІС 

zwyagintzew1999@i.ua

Донченко Аліна Олегівна

Голова наукового відділу

4-6 ФТМ 

lina.donchenko@ukr.net

Юрко Тетяна Валеріївна

Голова інформаційного відділу

3-10 ФТМ

tetiana.iurko@gmail.com

Сарсанія Саба Гочаєвич

Голова відділу із зв'зків з іншими організаціями

3-1 ФЕМП

20.03.2014
annzo
18117
остання редакція 02.06.2020
462866