logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Магістратура: навчання в магістратурі

Вступнику

Хто такий магістр?

Магістратура  — це другий рівень дворівневої системи вищої освіти.

Магістр —  освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. У магістратурі продовжують навчання випускники бакалаврських програм та дипломовані спеціалісти.

 Основне завдання магістратури підготувати професіоналів – ТОП-менеджерів для управління міжнародними та українськими компаніями, а також аналітичної, консультаційної та науково-дослідницької діяльності.


Які переваги навчання в магістратурі КНТЕУ?

  • Магістратура КНТЕУ – це 26 спеціальностей та 50 магістерських програм, в т.ч. 7 – англомовних. Випускники магістратури користуються високим попитом на ринку праці у сфері державного управління, торгівлі, маркетингу та реклами, туризму, фінансових і страхових послуг та багатьох інших сферах.
  • Магістратура здатна сформувати у випускника універсальний підхід до конкретної професійної діяльності. У порівнянні з іншими формами вищої освіти в магістратурі більше годин і зусиль відводиться на дисципліни спеціалізації, дослідницькі проекти та виробничу практику. Завдяки цьому магістерські програми значною мірою націлені на потреби компаній-роботодавців. Магістри отримують комплекс знань, що дозволяють відразу кваліфіковано виконувати певні функції, згідно обраної спеціалізації.
  • Магістратура – це можливість передати студентові знання, які не були включені (з тієї або іншої причини) в досить жорсткі рамки стандартів повної вищої освіти.
  • У магістратурі переважає індивідуальний підхід до кожного студента, що дозволяє отримувати дійсно глибокі теоретичні знання та практичні навички. Студенти-магістранти можуть не тільки вибирати окремі курси, але, що ще важливіше, визначати індивідуальну траєкторію навчання. Вона визначається самим магістрантом спільно з його керівником.
  • За підсумками навчання видається  диплом магістра, який визнається у всіх країнах Болонської системи освіти та надає право вступу до аспірантури.
  • Навчаючись у магістратурі, студент пише і захищає випускову-кваліфікаційну роботу, яка за вимогами наближена до кандидатської дисертації. У подальшому, при бажанні, випускник може свою випускну роботу довести до рівня кандидатського дослідження, продовжуючи навчання в аспірантурі КНТЕУ.
  • Випускник магістратури – висококваліфікований фахівець, затребуваний підприємствами будь-якої сфери діяльності та форм власності, а також органами виконавчої та законодавчої влади, який може займатися науковою та викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах. Випускник магістратури – це професіонал у обраній спеціалізації, більш підготовлений до професійної діяльності, ніж бакалавр. Специфіка підготовки магістрів полягає у розвитку вміння систематизувати та узагальнювати інформацію, здатності приймати рішення, брати на себе відповідальність, проводити аналіз, здійснювати комунікативні функції.

Хто може навчатися в магістратурі?

Претендувати на навчання за магістерськими програмами можуть лише ті особи, які вже мають диплом про вищу освіту рівня бакалавра (спеціаліста, магістра). 


Які документи необхідно надати для вступу в магістратуру?

- заява (пишеться громадянином, що вступає в магістратуру, особисто в день подання документів); 
- оригінал і копія документів про освіту (з додатком) – диплом бакалавра, спеціаліста, магістра;
- паспорт (копія та оригінал).

Вступники складають вступні випробування у формі письмового тестування з фахових дисциплін та іноземної мови і беруть участь у загальному конкурсі. Підготовку до вступу необхідно здійснювати на основі програми вступних випробувань.


Чи можна здобути вищу освіту за освітнім ступенем "магістр" з іншої спеціальності?

Прийом на навчання в КНТЕУ за освітнім ступенем "магістр" на основі диплому бакалавра з іншої спеціальності (в т.ч. іншої галузі знань) може здійснюватися за всім спектром спеціальностей (магістерських програм) за умови складання додаткового екзамену.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови (додаткового екзамену за умови вступу на іншу спеціальність в т.ч. з іншої галузі знань ) та середнього балу згідно з додатком до диплома бакалавра .

Середній бал розраховується, як сума всіх оцінок, поділена на їх кількість з округленням до десятих частин бала.

Детальну інформацію про вступ до магістратури КНТЕУ читайте в Правилах прийому. 


Чи є можливість навчатися в магістратурі КНТЕУ безкоштовно?

Так, є. Навчання в магістратурі можливе як на бюджетних місцях, так і на місцях з оплатою вартості навчання на договірній основі.

09.04.2014
Svetik
57580
остання редакція 02.06.2020
Svetik