logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Навчально-освітня діяльність

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Концепція мовної освіти іноземців визначає мету мовної підготовки як формування комунікативної компетентності, забезпечення комунікативних потреб іноземних громадян у різних сферах мовленнєвої діяльності:

  • науковій (для отримання конкурентоспроможної підготовки за обраним фахом)
  • соціально-культурній (для адекватної адаптації в новому соціально-культурному середовищі, психологічного комфорту)
  • побутовій (для задоволення потреб повсякденного життя)
  • впливу незвичної кліматичної зони (особливості погодних умов, порушення біоритмів через зміну часових поясів)

Навчально-освітня діяльність на підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства зорієнтована на врахування процесів глобалізації, інтеграції України у світовий освітній простір та базову підготовку іноземців для майбутнього навчання в закладах вищої освіти.

Навчання триває один академічний рік згідно навчального плану та в залежності від строку заїзду та формування груп.

У процесі навчання на ПВІОГ іноземці знайомляться з історією, географією, національними звичаями, традиціями і реаліями України.

Після закінчення навчання на ПВІОГ та успішного складання заліків та іспитів іноземці отримують Свідоцтво державного зразка, яке дає їм право продовжувати навчання в КНТЕУ або інших ЗВО України

На ПВІОГ іноземні громадяни навчаються за такими спеціальностями: гуманітарні, економічні, інженерні та медично-біологічні (вивчення факультативно дисциплін за вибором іноземця).


Освітня програма "Підготовка іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти"

План навчального процесу:

Економічні спеціальності:

№ 

Назва навчальної дисципліни

Загальний обсяг

Навчальні години

Форма контролю

Кількість навчальних годин

Навчальні години

Кредити ЄКТС

Всього аудиторних занять

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Екзамени  (кількість)

Е/п, Е/у

Заліки (кількість)

Модульні контрольні роботи (кількість)

1.

Базова мовна підготовка

1200

40

804

804

396

4 (Е/п, Е/у)

2

10

2.

Українознавство*

150

5

104

104

46

2

5

3.

Математика **

150

5

100

10

90

50

1 (Е/у)

2

5

4.

Географія світу**

150

5

100

10

90

50

1 (Е/у)

2

5

5.

Основи економіки **

150

5

92

10

82

58

1 (Е/у)

2

5

Загальна кількість:

1800

60

1200

30

1170

600

7

10

30

Гуманітарні спеціальності:

№ 

Назва навчальної дисципліни

Загальний обсяг

Навчальні години

Форма контролю

Кількість навчальних годин

Навчальні години

Кредити ЄКТС

Всього аудиторних занять

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Екзамени  (кількість)

Е/п, Е/у

Заліки (кількість)

Модульні контрольні роботи (кількість)

1.

Базова мовна підготовка

1200

40

804

804

396

4 (Е/п, Е/у)

2

10

2.

Українознавство*

150

5

104

104

46

2

5

3.

Історія України**

150

5

92

10

82

58

1 (Е/у)

2

5

4.

Література**

150

5

100

10

90

50

1 (Е/у)

2

5

5.

Географія світу**

150

5

100

10

90

50

1 (Е/у)

2

5

Загальна кількість:

1800

60

1200

30

1170

600

7

10

30

Інженерні та медично-біологічні спеціальності:

Назва навчальної дисципліни

Загальний обсяг

Навчальні години

Форма контролю

Кількість навчальних годин

Навчальні години

Кредити ЄКТС

Всього аудиторних занять

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Екзамени  (кількість)

Е/п, Е/у

Заліки (кількість)

Модульні контрольні роботи (кількість)

1

Фізика

90

3

60

6

54

30

1(Е/у))

2

3

2

Інженерна та комп’ютерна графіка

90

3

60

6

54

30

2

3

3

Хімія

90

3

60

6

54

30

1(Е/у)

2

3

4

Біологія

90

3

60

6

54

30

1(Е/у)

2

3

5

Інтенсивна мовна підготовка:

курс фонетики

120

4

82

82

38

1

4

6

Інтенсивна мовна підготовка: система відмінків

120

4

82

82

38

1

4

7

Інтенсивна мовна підготовка: дієслівна система

120

4

82

82

38

1

4

8

Інтенсивна мовна підготовка: дієслова руху

120

4

82

82

38

1

4

9

Інтенсивна мовна підготовка: система словотворення

120

4

82

82

38

1

4

Вивчення факультативно дисциплін (за вибором іноземця)


Видання відділення:

12.06.2013
act
4265
остання редакція 21.04.2020
42265