logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Лекція-дискусія «Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»

Загальна інформація

16 березня 2015 року Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених КНТЕУ у рамках Консумерського фестивалю організувало лекцію-дискусію кандидата економічних наук, народного депутата України VI і VIII скликань, голови підкомітету з питань доходів бюджету Бюджетного комітету Верховної Ради України, члена делегації від України в Парламентській асамблеї ради Європи, голови міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність і здоров’я України» Павла Унгуряна на тему «Стратегія сталого розвитку «Україна-2020».

Учасників привітала проректор з наукової роботи д.е.н., професор Мельниченко С.В.

Павло Унгурян зазначив, що Концепція сталого ро́звитку набуває великої популярності у світі у зв’язку з необхідністю встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному довкіллі. Концепція включає три складові: суспільство, економіку і екологію.

З метою впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі  12 січня 2015 року Указом Президента України схвалено "Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", яка передбачає здійснення ряду реформ за такими векторами:

       вектор розвитку - це забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими інноваціями. Для цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності та прозору податкову систему;

         вектор безпеки - це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і приватної власності. Україна має стати державою, що здатна захистити свої кордони та забезпечити мир не тільки на своїй території, а й у європейському регіоні. Визначальною основою безпеки має також стати забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Особливу увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров'я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів;

     вектор відповідальності - це забезпечення гарантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в державному та приватному секторах. Територіальні громади самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї країни;

       вектор гордості - це забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт.

Студенти КНТЕУ активно дискутували із гостем про сутність Концепції сталого розвитку та проблеми її впровадження в Україні. Павло Унгурян закликав молодь досліджувати роботи відомих науковців для формування власної життєвої позиції і долучатися до процесу побудови країни за європейськими цінностями, які довели свою ефективність протягом століть. Депутат  запропонував студентам КНТЕУ об’єднатися та долучатись до законодавчої роботи Верховної Ради України, пропонуючи ідеї та шляхи їх впровадження.

 Модератор заходу – Ольга Романенко, голова Наукового товариства КНТЕУ.17.03.2015
adv
4881
остання редакція 17.03.2015
adv