logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

В КНТЕУ відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності

Загальна інформація

5 червня 2015 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності. Загалом на з’їзді були присутні 627 делегатів, які представляли 279 ВНЗ України

На початку засідання голова з’їзду, ректор КНТЕУ Мазаракі Анатолій Антонович зачитав привітання Президента України Порошенка Петра Олексійовича учасникам зібрання: «Робота Першого всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності розпочинає новий етап реалізації Закону України «Про вищу освіту». Бажаю Вам натхнення та подальших здобутків на благо нашої держави», – йдеться в привітанні.

Також було зачитано лист від Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Лілії Михайлівни, що наголосила на важливості події: «Від Вашого вибору залежить, якою бути новій освіті України», – повідомляється в листі.

Делегати з’їзду відкритим голосуванням обрали Секретаріат з’їзду, членів Мандатної та Лічильної комісій.

В результаті голосування до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти найбільше голосів набрали:

Дудник Юрій Павлович, перший заступник директора Інституту післядипломної освіти, к.пед.н. (Київський національний університет будівництва і архітектури) – 416 голосів;

Бондаренко Віктор Дмитрович, зав. кафедри культурології, д.філос.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) – 357 голосів;

Лакида Петро Іванович, директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, д.с.-г.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (Національний університет біоресурсів і природокористування України) – 247 голосів;

Вижва Сергій Андрійович, зав. кафедри геофізики, д.геол.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – 236 голосів;

Чугунов Ігор Якович, зав. кафедри фінансів, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (Київський національний торговельно-економічний університет) – 229 голосів;

Медведєв Володимир Костянтинович, зав. кафедри радіотехнічних та спеціальних військ, к.військ.н., проф. (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського) – 214 голосів;

Волосовець Олександр Петрович, начальник відділу освіти і науки – заступник директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки, д.мед.н, проф., заслужений діяч науки і техніки України (Міністерство охорони здоров’я України) – 182 голоси;

Назаров Іван Володимирович, професор кафедри організації судових і правоохоронних органів, д.ю.н., доц. (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) – 179 голосів;

Храпатий Сергій Вікторович, головний спеціаліст відділу з питань освіти і науки, молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики, д.ф.-м.н., доц. (Секретаріат Кабінету Міністрів України) – 162 голоси.

Результати голосування ухвалено рішенням з’їзду одноголосно.

Вітаємо новообраних членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від вищих навчальних закладів державної форми власності.

05.06.2015
adv
8250
остання редакція 02.06.2020
knteu