logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Конференції, семінари, публікації

Міжнародна діяльність

Невід’ємною частиною міжнародної співпраці є проведення на базі КНТЕУ міжнародних конференцій, саммітів, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо.

Заходи 2021 року:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Інформаційний лист

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

19-20 жовтня 2021 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік», що відбудеться 19-20 жовтня 2021 року в Київському національному торговельно-економічному університеті присвяченої 75-річчю з дня його заснування.

Для участі запрошуються науковці, докторанти, аспіранти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями.

Мета конференції: обговорення проблем та стратегічних векторів розвитку національних економік в умовах викликів глобалізації для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо відновлення й підтримання високої якості економічного потенціалу.

Тематичні напрямки дискусійних платформ:

1. Стратегічні вектори розвитку національних економік.

2. Правове регулювання торговельно-економічних відносин.

3. Фінанси, банківська справа та страхування.

4. Oблік та аудит в умовах глобалізації економічних відносин.

5. Інформаційні технології та економіко-математичне моделювання в економіці.

6. Глобальний менеджмент та маркетинг: теоретичні засади та практичні реалії.

7. Підприємництво та торгівля.

8. Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: традиції та моделі економічного зростання.

9. Європейські цінності глобального економічного простору.

01.07.2021 - 15.09.2021прийом заявок, прийом матеріалів

19.10.2021-20.10.2021конференція

Робочі мови – українська, англійська.

За результатами буде видано збірник тез доповідей.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали подаються в редакторі MS Word, шрифт «Times New Roman», розмір - 15 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,0; обсягом 3 повні сторінки. Поля: ліве, праве та нижнє – 2,5 см, верхнє – 2 см.

У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та ініціали автора (співавторів). Нижче – назва ЗВО чи організації. Через один інтервал по центру сторінки – назва великими літерами, ще через один інтервал – текст.

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор. Чисельність співавторів не більше трьох.

Матеріали, які надано після 15 вересня 2021 року або оформленні з порушенням вимог, публікуватись не будуть.

Після надання матеріалів  та отримання відповіді про прийняття їх до друку слід надіслати відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску (назва файлу українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції, за прикладом: Петренко_Анкета; Петренко_Тези; Петренко_Квітанція).

Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням конференції:

350 грн. – організаційний внесок з дистанційною участю (для покриття витрат пов’язаних з друком тез та поштовою пересилкою);

400 грн. – організаційний внесок з безпосередньою участю.

Примітка: при умові продовження карантину викликаного пандемією COVID-19, конференція буде проходити в режимі онлайн безкоштовно.

АНКЕТА

учасника ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Глобалізаційні виклики розвитку національних економік»,

(19-21 жовтня 2021 р., м. Київ)

Автори (ПІБ повністю) _______________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада __________________________________

Назва доповіді _______________________________________________________

Секція ______________________________________________________________

Назва організації _____________________________________________________

Поштова адреса ______________________________________________________

Е-mail ______________________________________________________________

Контактний телефон __________________________________________________

Форма участі:            o виступ на конференції, публікація матеріалів

         o заочна, публікація матеріалів

Прошу забронювати ___ місце в гуртожитку з ___ по ___  жовтня 2021 року

Регламент конференції

18 жовтня 2021 року

9.00 – 17.00 – реєстрація учасників

19 жовтня 2021 року

09.30 – 10.00  - реєстрація учасників;

10.00 – 13.00  - пленарне засідання;

13.00 – 14.00 - кава-брейк;

14.00 – 16.00 - пленарне засідання;

16.00 – 16.15 - перерва;

16.15 – 17.00 - підведення підсумків.

20 жовтня 2021 року

09.30 – 10.00  - реєстрація учасників;

10.00 – 13.00  - пленарне засідання;

13.00 – 13.30  - підведення підсумків.

Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску:

Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

Код за ЄДРПОУ 01566117

р/р UA168201720313241001202016398 у банку Державної казначейської служби України

код банку 820172, код платежу 25010100

З позначкою «За участь ПІБ у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік» у тому числі ПДВ.

Місце проведення конференції:

м. Київ, вул. Кіото, 19,

Конгрес-центр

Витрати на проживання іногородні учасники конференції сплачують самостійно.

Інформація щодо конференції розміщена на веб-сайті Університету: 

https://www.knute.edu.ua

Контакти оргкомітету конференції:

Відділ організації наукової роботи студентів та викладачів

тел. роб.: + 38 (044) 531-49-73

             Відділ міжнародних зав’язків

 тел. роб.: + 38 (044) 531-49-51

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ МОЖЛИВО ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://www.knute.edu.ua

Попередня реєстрація учасників є обов’язковою!

Тези конференції, анкету, презентацію та копію квитанції про оплату надсилати до 15 вересня 2021 року електронною поштою:  

відділ організації наукової роботи студентів та викладачів e-mail: science@knute.edu.ua

відділ міжнародних зав’язків  e-mail: interdept@knute.edu.ua

Проїзд

від Центрального залізничного вокзалу до Київського національного торговельно-економічного університету, станція, метро «Лісова», вул. Кіото, 19.

11 березня 2021 року - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бренд-Менеджмент: Маркетингові Технології"


Заходи 2020 року:

29 травня 2020 року - у Люблянській школі бізнесу (Любляна, Словенія) - партнерів КНТЕУ по програмі ERASMUS+ «академічна мобільність», відбулася ІІ Східноєвропейська конференція з управління та економіки (EECME) «Управління довкіллям та сталий економічний розвиток».
Мета EECME 2020 - створити платформу для дослідників, підприємців, викладачів та установ вищої освіти з ціллю представлення своїх результатів досліджень та розробок у наступних темах конференції:

  • Екологічна економіка та соціальний маркетинг
  • Регулювання бізнесу та управління сталим розвитком
  • Управління міжнародною торгівлею та інноваціями
  • Державна адміністрація та освіта з підприємництва

За детальною інформацією перейти за посиланням: https://www.vspv.si/eecme-conference

27 травня 2020 року - ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації"

8-10 квітня 2020 року - ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності"

20 березня 2020 року - ХІІІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Заходи 2019 року:

21-22 листопада 2019 року - зустріч представників закладів вищої освіти – членів AUF та французької ділової спільноти в Україні

Заходи 2018 року:

7 грудня 2018 року - ІІІ Міжнародна науково-методична конференція SMART-освіта: ресурси та перспективи

23 травня 2018 року - Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації"

16-17 травня 2018 року - Міжнародний студентський форум "Торгівля та сфера послуг: світові освітні та наукові тренди"

22 березня 2018 року - XI Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Заходи 2017 року:

15 листопада 2017Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри»

3 по 8 жовтня 2017 р. - Візит професора Афінського університету економіки та бізнесу Еммануеля Дж. Янакоудакіса з лекціями «Інформаційні системи для управління HR» та «Експертні системи для орієнтації в професії та консультування з питань кар’єри»

23–24 травня 2017 р. - XV Міжнародний науковий симпозіум Італія-Польща-Україна-Сербія "Сучасна економіка: соціальні, правові та економічні аспекти"

23 травня 2017 р. - Відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні"

Заходи 2016 року:

23 листопада 2016 р.ІІ Міжнародна науково-методична конференція «SMART-освіта: ресурси та перспективи»

19 жовтня 2016 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік»

24 травня 2016 р. – ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України»

7 квітня 2016 р.Міжнародна науково-практична конференція  «Туристичний готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди»

31 березня – 1 квітня 2016 р. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації» 

19.08.2013
Pasadobl
58773
остання редакція 11.03.2021
466532