logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Конференції, семінари, публікації

Міжнародна діяльність

Невід’ємною частиною міжнародної співпраці є проведення на базі ДТЕУ/КНТЕУ міжнародних конференцій, саммітів, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо.

Заходи 2022 року:


17 травня 2022 р. в ДТЕУ - Всеукраїнська конференція «Цифрова економіка: синергія науки та практики». 


27 травня 2022 р. в ДТЕУ - V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації».


11 жовтня 2022 р. в ДТЕУ - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права». 


4-5 листопада 2022 р. в ДТЕУ - V Міжнародний Форум викладачів англійської мови.


Заходи 2021 року:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Інформаційний лист

19-20 жовтня 2021 року в КНТЕУ відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена 75-річчю з дня заснування університету.

Для участі були запрошені науковці, докторанти, аспіранти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями.

Мета конференції: обговорення проблем та стратегічних векторів розвитку національних економік в умовах викликів глобалізації для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо відновлення й підтримання високої якості економічного потенціалу.

Тематичні напрямки дискусійних платформ:

 1. Стратегічні вектори розвитку національних економік.
 2. Правове регулювання торговельно-економічних відносин.
 3. Фінанси, банківська справа та страхування.
 4. Oблік та аудит в умовах глобалізації економічних відносин.
 5. Інформаційні технології та економіко-математичне моделювання в економіці.
 6. Глобальний менеджмент та маркетинг: теоретичні засади та практичні реалії.
 7. Підприємництво та торгівля.
 8. Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: традиції та моделі економічного зростання.
 9. Європейські цінності глобального економічного простору.


11 березня 2021 року - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бренд-Менеджмент: Маркетингові Технології"


Заходи 2020 року:

29 травня 2020 року - у Люблянській школі бізнесу (Любляна, Словенія) - партнерів КНТЕУ по програмі ERASMUS+ «академічна мобільність», відбулася ІІ Східноєвропейська конференція з управління та економіки (EECME) «Управління довкіллям та сталий економічний розвиток».
Мета EECME 2020 - створити платформу для дослідників, підприємців, викладачів та установ вищої освіти з ціллю представлення своїх результатів досліджень та розробок у наступних темах конференції:

 • Екологічна економіка та соціальний маркетинг
 • Регулювання бізнесу та управління сталим розвитком
 • Управління міжнародною торгівлею та інноваціями
 • Державна адміністрація та освіта з підприємництва

За детальною інформацією перейти за посиланням: https://www.vspv.si/eecme-conference

27 травня 2020 року - ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації"

8-10 квітня 2020 року - ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності"

20 березня 2020 року - ХІІІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Заходи 2019 року:

21-22 листопада 2019 року - зустріч представників закладів вищої освіти – членів AUF та французької ділової спільноти в Україні

Заходи 2018 року:

7 грудня 2018 року - ІІІ Міжнародна науково-методична конференція SMART-освіта: ресурси та перспективи

23 травня 2018 року - Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації"

16-17 травня 2018 року - Міжнародний студентський форум "Торгівля та сфера послуг: світові освітні та наукові тренди"

22 березня 2018 року - XI Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Заходи 2017 року:

15 листопада 2017Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри»

3 по 8 жовтня 2017 р. - Візит професора Афінського університету економіки та бізнесу Еммануеля Дж. Янакоудакіса з лекціями «Інформаційні системи для управління HR» та «Експертні системи для орієнтації в професії та консультування з питань кар’єри»

23–24 травня 2017 р. - XV Міжнародний науковий симпозіум Італія-Польща-Україна-Сербія "Сучасна економіка: соціальні, правові та економічні аспекти"

23 травня 2017 р. - Відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні"

Заходи 2016 року:

23 листопада 2016 р.ІІ Міжнародна науково-методична конференція «SMART-освіта: ресурси та перспективи»

19 жовтня 2016 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік»

24 травня 2016 р. – ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України»

7 квітня 2016 р.Міжнародна науково-практична конференція  «Туристичний готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди»

31 березня – 1 квітня 2016 р. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації» 

18.08.2013
Pasadobl
77180
остання редакція 05.10.2023
23