logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Матеріали наукових конференцій, форумів, симпозиумів, круглих столів у 2016-2017 н.р.

Загальна інформація

30 травня 2017 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги»

Тези доповідей


23–24 May, 2017 XV International Scientific Symposium "CONTEMPORARY ECONOMY: SOCIAL, LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS"
MATERIALS SYMPOSIUM


23-24 травня 2017 року IX Міжнародна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

Тези доповідей


12-13 квітня 2017 року Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінансова політика як складова економічного розвитку"

Тези доповідей

Програма


13–14 квітня 2017 року студентська наукова конференція «Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства»

Тези доповідей


4 квітня 2017 року Міжвузівський науково-методичний семінар "ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТОРГІВЛІ"
Тези доповідей


21–22 березня 2017 року Всеукраїнська науково-практична конференція студентів "Геоекономічні та політико-правові виклики структурній перебудові міжнародних зв'язків України"
Тези доповідей


21 березня 2017 року Міжнародний бізнес-форум "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ"
Тези доповідей

20 грудня 2016 року Міжнародна науково-практична ынтернет-конференція «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
Програма


8 грудня 2016 року Науково-практична конференція «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НА СЛУЖБІ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА, ЛЮДИНИ»
Програма


23 листопада 2016 р.  ІІ Міжнародна науково-методична конференція "Smart-освіта: ресурси та перспективи"
Тези доповідей
Програма


18 листопада 2016 р. Х Міжнародна науково-практична конференція "Реклама: інтеграція теорії та практики"
Тези доповідей
Програма

19 жовтня 2016 р. Міжнародна науково-практична конференція "Глобалізаційні виклики розвитку національних економік" 

Частина І

Частина ІІ

Частина ІІІ

19.09.2017
42265
2627
остання редакція 19.04.2018
433884