logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

До уваги вступників до магістратури у 2020 році

Загальна інформація

Реєстрація для складання
Єдиного вступного іспиту з іноземної мови та Єдиного фахового вступного випробування
у Київському національному торговельно-економічному університеті
розпочинаєтся о 9:00 12 травня та закінчуєтся о 18:00 05 червня 2020 року

Для реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу Приймальної комісії evi@knute.edu.ua скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (завантажити Заяву-анкету...)
  • документа, що посвідчує особу
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019року за № 1146/34117)
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках)
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання)

*У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові.

*У тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

  • Контакти приймальної комісії: e-mail: pk@knute.edu.ua, конт. тел.: (044) 531-48-88

06.05.2020
42265
12541
остання редакція 10.06.2020
42265