logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Обов’язкові компоненти

цифрової економіки та системного аналізу

Обов’язкові компоненти

Викладач

Програма

Робоча програма

Силабус

ОК 1.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

 

Карташова

Світлана

Степанівна

Програма та робоча програма Силабус

ОК 2.

Правознавство

Мельниченко

Руслан

Володимирович

Програма та робоча програма Силабус

ОК 3.

Математичний аналіз

Михайленко

Станістлав

Васильович

Програма та робоча програма Силабус

ОК 4.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Дурдас

Алла

Петрівна

Програма Робоча програма Силабус

ОК 5.

Дискретна математика

Котляр

Валерій

Юрійович

Програма та робоча програма Силабус

ОК 6.

Фізика

Форостяна

Нінель

Петрівна

Програма та робоча програма Силабус

ОК 7.

Економічна теорія

Щербакова

Таміла

Анатоліївна

Програма Робоча програма Силабус

ОК 8.

Безпека життя

Палієнко

Олена

Олексіївна

Програма та робоча програма Силабус

ОК 9.

Філософія

Крамар

Тетяна

Вікторівна

Програма та робоча програма Силабус

ОК 10.

Алгоритмізація та програмування

Кулаженко

Володимир

Валерійович

Програма Робоча програма Силабус

ОК 10.1

КР з алгоритмізації та програмування

Кулаженко

Володимир

Валерійович

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

ОК 11

Дослідження операцій

Роскладка

Андрій

Анатолійович

Програма та робоча програма Силабус

ОК 12

Економічний аналіз

Гордополов

Володимир

Юрійович

Програма та робоча програма Силабус

ОК 13

Теорія систем і системний аналіз

Геселева

Наталія

Валеріївна

Програма та робоча програма Силабус

ОК 14

Електронний документообіг

Рассамакін

Володимир

Якович

Програма Робоча програма Силабус

ОК 15

Прогнозування соціально-економічних процесів

Іванова

Олена

Миколаївна

Програма Робоча програма Силабус

ОК 16

Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних

Лахно

Валерій

Анатолійович

Програма та робоча програма Силабус

ОК 17

Імітаційне моделювання

Краскевич

Валерій

Євгенович

Програма та робоча програма Силабус

ОК 18

Технології аналізу даних

Роскладка

Андрій

Анатолійович

Програма Робоча програма Силабус

ОК 18.1

КР з технологій аналізу даних

Роскладка

Андрій

Анатолійович

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

ОК 19

Практичний курс "Бізнес-симуляція"

Лазоренко

Віталій

Валерійович

Програма Робоча програма Силабус

ОК 20

Системи прийняття рішень

Геселева

Наталія

Валеріївна

Програма та робоча програма Силабус

ОК 21

Інструментальні засоби бізнес-аналітики

Роскладка

Андрій

Анатолійович

Програма Робоча програма Силабус

Виробнича практика

Наскрізна програма практики

Робоча програма виробничої практики

Випускна кваліфікаційна робота

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи

15.02.2021
shestack
386
остання редакція 26.02.2021
42718