logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

ДТЕУ оголошує конкурсний відбір на заміщення науково-педагогічних посад

Загальна інформація

Державний торговельно-економічний університет
оголошує конкурсний відбір
на заміщення  вакантних науково-педагогічних посад
(наказ ДТЕУ від 21.09.2023  № 3162)

 • кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права

професора  (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Адміністративне право – 1 од.;

 • кафедра філософії, соціології та політології

професора  (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Політологія – 1 од., дисципліна – Філософія – 1 од.;

 • кафедра товарознавства та митної справи

професора  (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Товарознавство. Непродовольчі товари –  3 од., дисципліна – Митні процедури – 1 од.;

 • кафедра маркетингу

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Бренд-менеджмент – 1 од.;

 • кафедра іноземної філології та перекладу

професора  (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) –  1 од., дисципліна – Когнітивна лінгвістика – 1 од.;

 • кафедра журналістики та реклами

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Рекламний менеджмент – 1 од.;

 • кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем

професора  (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Комп’ютерні технології обробки та візуалізації даних – 1 од.;

 • кафедра цифрової економіки та системного аналізу 

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Ризикологія – 1 од.;

 • кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

професора  (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Інформаційні технології в забезпеченні економічної безпеки держави – 1 од., дисципліна – Стандартизація та метрологія програмного забезпечення – 1 од., дисципліна – Об’єктно-орієнтоване програмування – 1 од., дисципліна – Безпека інформаційних систем та мереж  – 1  од.;

 • кафедра технології і організації ресторанного господарства

професора  (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Технології харчових виробництв – 1 од., дисципліна –   Технологія крафтових виробництв – 1 од.;

 • кафедра туризму та рекреації  

професора  (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Туристично-рекреаційне країнознавство – 1 од.;

 • кафедра фізичної культури та спорту

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Біомеханіка спорту – 1 од.;

 • кафедра економіки та фінансів підприємства

професора (науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліни – Економіка та фінанси підприємства,  Економіка підприємства – 2 од.;

 • кафедра менеджменту

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліни – Ризик-менеджмент, Репутаційний менеджмент – 2 од.;

 • кафедра психології

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Психологія реклами – 1 од.;

 • кафедра економічної теорії та конкурентної політики

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Економічна теорія – 2 од.;

 • кафедра фінансів

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Інвестування – 1 од.;

 • кафедра статистики та економетрії

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Міжнародна статистика – 1 од.;

 • кафедра фінансового аналізу та аудиту

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Фінансовий аналіз – 1 од.;

 • кафедра обліку та оподаткування

професора (науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; володіння державною мовою), дисципліна – Бухгалтерський облік англійською мовою викладання – 1 од., дисципліна – Інтегрована звітність – 1 од.


Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.


Для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників претендент подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • особовий листок з обліку кадрів, заповнений власноруч;
 • анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, паспорт (завірені нотаріально або відділом кадрів ДТЕУ);
 • копію документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою (згідно зі статтею 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»);
 • список опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • перспективний план діяльності претендента на посаду;
 • довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (форма № 100-2/о), відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України  від 18 квітня 2022 року № 651;
 • довідку про проходження флюорографічного огляду.

Порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Положенні про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників Державного торговельно-економічного університету, з яким можна ознайомитися за посиланням.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою до відділу організації та контролю діловодства ДТЕУ за адресою: кім. А-244, вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, тел. + 380 (44) 531 47 12.


Архів: 

22.09.2023
443230
3631
остання редакція 09.01.2024
433884