logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні"

Загальна інформація

14-15 травня 2015 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулась VIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні", співорганізаторами якої виступили: Державна регуляторна служба України;  Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України; Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Гамбурзька спілка сприяння підприємницькій діяльності, Краківський економічний університет, Молдавська економічна академія.

Роботу конференції відкрив ректор Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України   Мазаракі А.А., який підкреслив виняткове значення підприємництва для розвитку економіки України та побажав плідної роботи учасникам конференції.

Модераторами заходу були к.е.н., професор, декан факультету економіки, менеджменту і права  Гуляєва  Н.М. та д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства Височин І.В.

Під час роботи 2 пленарних засідань та 3 секцій розглядалися проблемні питання правового забезпечення підприємницької діяльності, державної регуляторної політики та підтримки розвитку підприємництва, фінансування розвитку підприємництва, оподаткування та обліку, інтернаціоналізації підприємництва в контексті євроінтеграції України, забезпечення ефективного управління діяльністю суб’єктів підприємництва та їх економічної безпеки.

Найбільший інтерес учасників конференції викликали доповіді: д.е.н., проф., ректора КНТЕУ Мазаракі А.А. та д.е.н., проф., завідувача кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ Височин І.В., д.е.н., проф. кафедри фінансів Київського національного університету імені Т. Шевченка  Варналія З.С., першого віце-президента, генерального директора Спілки підприємців малих, середніх і  приватизованих підприємств України  Биковця В.М., менеджера проектів «ХВФ» Гамбурзької спілки сприяння підприємницькій діяльності Народецького Є., д.е.н., проф., голови Всеукраїнської спілки вчених-економістів Кендюхова О.В., д.е.н., проф.  кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ Дриги С.Г., проф., декана факультету менеджменту Краківського економічного університету, Лули П. та його заступника - проф.  Богуша М., д.е.н., проф., декана факультету «Міжнародні економічні відносини» Молдавської економічної академії Молдована Д., д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки КНТЕУ Мельник Т.М.

У конференції взяли участь 127 представників із 26 установ, організацій та навчальних закладів.

За результатами роботи конференції учасники затвердили відповідні рекомендації.

Програма
Тези конференції

15.05.2015
adv
8066
остання редакція 15.05.2015
adv