logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Захист дисертаційної роботи, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Загальна інформація

31 травня 2018 року о 14:00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи Закревської Олени Юріївни "Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), науковий керівник – Сопко В. В., д.е.н., професор.

27.04.2018
42265
752
остання редакція 31.05.2018
433884