logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Оголошеннявсі

МАГІСТР на основі НРК6,7 (вступ 2024)

Вступнику

Для вступу до магістратури на основі НРК6 (освітній ступінь бакалавра) / НРК7 (освітній ступінь магістра /освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) у 2024 році, потрібно пройти конкурсний відбір, який відбувається за результатами вступних випробувань. Це можуть бути:

  • єдиний вступний іспит (далі – ЄВІ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;
  • єдине фахове вступне випробування (далі – ЄФВВ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня бакалавра, магістра з відповідної спеціальності / відповідних спеціальностей, яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;
  • фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;
  • співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника.

Вступники пільгових категорій замість результатів ЄВІ можуть подати результати співбесіди з іноземної мови, а замість результатів ЄФВВ — результат фахового іспиту (розділ VIII Правил прийому до ДТЕУ).

Також, до кожної заяви потрібно додати мотиваційний лист — це документ, де за певною структурою та вимогами варто описати власні досягнення, а також навести аргументи, чим цікавить обрана професія та чому саме в ДТЕУ ви хочете її опановувати.

Строки проведення вступної кампанії 2024

Крок 1. 07-29 травня – реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ.

             

Крок 2. 24 червня-15 липня – основна сесія ЄВІ/ЄФВВ

                 КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ ЄВІ/ЄФВВ

Реєстрація електронних кабінетів вступника з 01 липня

Крок 3. З 01 липня до 18:00 27 липня – реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

                Особистий електронний кабінет вступника  

Крок 4. З 17 по 28 липня (включно)– проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

Крок 5. З 01 серпня до 18:00 22 серпня – реєстрація електронних заяв вступників для участі в конкурсному відборі  

                Особистий електронний кабінет вступника  

Крок 6. З 01 серпня до 18:00 16 серпня – проведення фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Крок 7. Не пізніше 24 серпня – надання рекомендацій до зарахування  за державним замовленням

Крок 8. До 18:00 26 серпня – вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

Крок 9. 27 серпня – зарахування вступників на навчання за державним замовленням

Крок 10. Не раніше 28 серпня – надання рекомендацій до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Крок 11. До 30 серпня – виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Крок 12. 30 серпня – зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Крок 13. Не пізніше 31 серпня – переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Виконання вимог до зарахування (розділ Х Правил прийому до ДТЕУ):

► підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в ДТЕУ.

► укладення договору про навчання в ДТЕУ між ДТЕУ та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). Договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

► надання копій документів

25.03.2024
Svetik
16685
остання редакція 16.05.2024
Svetik