logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

XIІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Загальна інформація

У Київському національному торговельно-економічному університеті 22 березня 2019 року відбувся XІІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні", організатором якого виступив Інститут вищої кваліфікації спільно з представниками 2-х профільних кафедр ФЕМП – кафедри менеджменту і кафедри економіки та фінансів підприємства.

Відкриваючи бізнес-форум, перший проректор з науково-педагогічної роботи Притульська Наталія Володимирівна підкреслила, що інноваційний розвиток можливий лише завдяки поєднанню зусиль науки, освіти і бізнесу, а використання інновацій є ключовим чинником ефективності українського бізнесу.

Цьогоріч окремим тематичним напрямом бізнес-форуму були програми підтримки малого та середнього бізнесу, які представили перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Биковець Вячеслав Михайлович, координатор проекту Unlimit Ukraine Європейської бізнес-асоціації Олена Еро, асистент проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Олена Луценко.

Традиційно взяв участь у бізнес-форумі представник Міністерства освіти і науки України в особі керівника експертної групи з питань комунікацій та організаційно-методичного забезпечення стратегічного планування директорату інновацій та трансферу технологій Чернюка Віталія Івановича. Учасники заслухали доповіді постійних партнерів форуму: головного наукового співробітника НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, професора Андрощука Геннадія Олександровича, заст. директора Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г.М. Доброва НАН України, д-р екон. наук, професора Соловйова Вячеслава Павловича, старшого наукового співробітника відділу економічного зростання та структурних змін в економіці ДУ«Інститут економіки та прогнозування НАН України» Щегель Світлани Миколаївни та нових учасників: к.б.н., національного експерта з питань законодавства UNIDO/GEF Project "Global Cleantech Innovation Program for Startups and Small Medium Enterprises in Ukraine" Кобеця Миколи Івановича, менеджера з питань роботи з партнерами «Бітрікс24» Костянтина Павленка.

Вперше в рамках бізнес-форуму відбулося онлайн-включення та виступи представників нового партнера КНТЕУ зі США – Key West University – Campus Director Key West University Kathleen Zabelina та Adjunct Professor of Business Management PhD in Economics Raksha Natalia.

22.03.2019
42265
785
остання редакція 28.03.2019
42265