logo
Кафедра журналістики та реклами
Кафедра журналістики та реклами
logo
Кафедра журналістики та реклами
img

Акредитація

журналістики та реклами

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Реклама і зв'язки з громадськістю»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Гарант ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю» першого (бакалаврського) рівня

Файвішенко Діана Сергіївна д. е. н., доцент Завідувач кафедри журналістики та реклами


Члени групи забезпечення ОП «Реклама і зв’язки з громадськістю» першого (бакалаврського) рівня

Семенець Олена Олександрівна д. філол. н., професор Професор кафедри журналістики та реклами
Лісун Яніна Вікторівна к. е. н., доцент Доцент кафедри журналістики та реклами
Голік Оксана Василівна к. н. із соц. ком., доцент Доцент кафедри журналістики та реклами
Кияниця Євгенія Олегівна к. н. із соц. ком., доцент Доцент кафедри журналістики та реклами
Бучацька Ірина Олександрівна к. е. н., доцент Доцент кафедри журналістики та реклами
Юсупова Ольга Володимирівна к. е. н. Доцент кафедри журналістики та реклами


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Освітня програма 2018 Освітня програма 2019 Освітня програма 2020 Освітня програма 2021
ОПП 2018 ОПП 2019 ОПП 2020 ОПП 2021
Навчальний план
061-Б-Д-2018
Навчальний план
061-Б-Д-2019
Навчальний план
061-Б-Д-2020
Навчальний план
061-Б-Д-2021
Інформаційний пакет ЄКТС 2021


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обов’язкові компоненти освітньої програми


ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ

Результати опитування


ONLINE ТУР ПО КНТЕУ

12.09.2021
42499
354
остання редакція 21.09.2021
42499