logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Організація освітнього процесу в ДТЕУ

Загальна інформація

        Організація освітнього процесу на період воєнного стану

Нормативно-правові акти МОН щодо організації освітнього процесу на період воєнного стану 

Лист МОН "Про організацію освітнього процесу" № 1/3277-22 від 25.02.2022

Наказ МОН "Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану" № 235 від 07.03.2022

Наказ МОН "Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти" № 265 від 21.03.2022

Наказ МОН Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року № 290 від 01.04.2022

Лист МОН "Про рекомендації стосовно окремих питань завершення 2021/2022 навчального року у закладах вищої, фахової передвищої освіти" № 1/4334-22 від 21.04.2022 

Наказ ДТЕУ "Про організацію освітнього процесу у ІІ семестрі 2021/2022 н.р." №245 від 25.03.2022


Методичні рекомендації щодо питань забезпечення безпеки учасників освітнього процесу


Нормативно-правова база організації освітнього процесу

 Розклад занять, екзаменаційної сесії, атестації здобувачів вищої освіти

I. Види розкладу

1.1 Розклад занять – основний документ, що регламентує академічну роботу студентів і викладачів, передбачає проведення лекційних, лабораторних, семінарських занять відповідно до робочих навчальних планів, ухвалених вченою радою та затверджених ректором.

1.2. Навчальна робота здійснюється за такими видами розкладів: начитки лекцій, семестрових занять студентів денної форми навчання, лабораторно-екзаменаційних сесій студентів заочної форми навчання, індивідуально-консультативної роботи, екзаменаційних сесій, державної атестації.

1.3. Семестровий розклад занять та розклад лабораторно-екзаменаційних сесій складається в розрізі факультетів, форм навчання, курсів, академічних груп. У ньому зазначається прізвище викладача, час та місце проведення занять.

1.4. Розклад затверджується не пізніше, ніж за 10 днів до початку занять і розміщується на сайті університету та інформаційних стендах факультетів.

II Начитка лекцій

2.1. На перший тиждень кожного семестру для студентів денної форми навчання всіх курсів формується окремий розклад проведення начитки лекцій (по 2–4 пари з кожної дисципліни), який розміщується на сайті університету та інформаційних стендах факультетів.

 III. Проведення консультацій           

3.1.Індивідуально-консультативна робота проводиться за графіком, затвердженим завідувачем кафедри і розміщеним на сайті університету, в якому вказуються прізвище викладача, час і місце проведення занять.

3.2. Консультації перед екзаменами проводяться за розкладом екзаменаційної сесії, який розміщується на сайті університету та інформаційних стендах факультетів.

ІV. Виконання розкладу

4.1. Після ознайомлення з розкладом занять викладачам належить:

  • перевірити відповідність кількості запланованих лекційних, лабораторних (практичних), семінарських, індивідуально-консультативних занять, модульних контролів в загальному обсягу часу, визначеному в індивідуальному плані викладача;
  • у разі виявлення розбіжностей між індивідуальним планом викладача та передбаченим розкладом занять звернутися до навчального відділу (кім. А-241 (А), (Б);
  • запланувати проведення підсумкового модульного контролю на останньому практичному (семінарському, лабораторному) занятті за розкладом.

4.2. Виконання розкладу занять є обов'язковим.

 V.      Перенесення занять

5.1. Перенесення занять здійснюється у разі службового відрядження, хвороби викладача, інших поважних причин на підставі службової записки, узгодженої із завідувачем кафедри та деканом відповідного факультету.

5.2  Заміна викладача відбувається, як виняток, коли перенесення занять неможливе.

5.3. У випадку хвороби викладача службову записку оформлює завідувач кафедри, де зазначає заплановану дату перенесення заняття або прізвище викладача, який буде проводити заміну.

5.4.  Службові записки  подаються до навчального відділу для з'ясування можливості внесення необхідних змін з урахуванням фактичної вичитки дисципліни та завантаженості аудиторного фонду. Остаточне рішення щодо коригування розкладу занять приймає проректор з науково- педагогічної роботи.

VI. Проведення додаткових занять

6.1. При виникнення виробничої необхідності можливе проведення додаткових занять поза розкладом. Проведення занять поза розкладом обов'язково узгоджується з навчальним відділом та проректором з науково-педагогічної роботи.

VII. Облік проведення занять

7.1. У день проведення занять (лекцій, лабораторних, практичних, семінарських. індивідуальних, консультацій) та контрольних заходів викладачі обов'язково повинні зробити записи про виконання навчального навантаження в «Журналі обліку роботи академгрупи» та «Журналі обліку виконання навчальної роботи науково-педагогічними працівниками».

Усі навчальні аудиторні заняття  проводяться за таким розкладом навчального часу дня:   

Організація академічного (навчального) дня у ДТЕУ
Пара Початок – закінчення занять, год., хв. Початок – закінчення перерви, год., хв. Перерва, хв.
1 8:20  9:40 9:40  10:05 25
2 10:05  11:25 11:25  12:05 40
3 12:05  13:25 13:25  13:50 25
4 13:50  15:10 15:10  15:25 15
5 15:25  16:45 16:45  17:00 15
6 17:00  18:20 18:20  18:30 10
7 18:30  19:50

ДО ДЕКАНАТІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ОНЛАЙН

Питання надсилайте в робочий час з 09:00 до 18:00 з Пн. по Пт. на електронну пошту та звертайтеся за вказаними контактними номерами.

ВЕДМІДЬ Надія Іванівна

Декан

frh@knute.edu.ua

ВАСИЛЬЄВА Олена Олександрівна

Заступник декана з науково-методичної роботи

o.vasyleva@knute.edu.ua

РОМАНЧУК Людмила Дмитрівна

Заступник декана з навчальної роботи

l.romanchuk@knute.edu.ua

ЖУЧЕНКО Валентина Григорівна

Заступник декана з навчально-виховної роботи

v.zhuchenko@knute.edu.ua

Методисти денної форми навчання

+38-044-531-49-30
+38-066-472-65-61
 frh@knute.edu.ua

Методисти заочної форми навчання

+38-044-531-47-36
+38-093-631-18-33
d.antonenko@knute.edu.ua


МІНЯЙЛО Олександр Іванович

Декан

o.miniailo@knute.edu.ua

ЖУК Олена Сергіївна

Заступник декана з навчальної роботи

e.zhuk@knute.edu.ua

ПАШКУДА Тетяна Вікторівна

Заступник декана з навчально-виховної роботи

t.pashkuda@knute.edu.ua

ЛАЗЕБНА Ірина Василівна

Заступник декана з навчально-методичної роботи

i.lazebna@knute.edu.ua

Методисти денної форми навчання

531-47-82
e.zhuk@knute.edu.ua

Методисти заочної форми навчання

531-47-80
i.lazebna@knute.edu.ua


ХАРЧЕНКО Олександр Анатолійович

Декан

+380669510083
a.kharchenko@knute.edu.ua

ГНАТЧЕНКО Дмитро Дмитрович

Заступник декана з навчальної роботи

+380938174161
hnatchenko@knute.edu.ua

ХОРОЛЬСЬКА Карина Вікторівна

Заступник декана  методичної і наукової роботи

+380676427852
k.khorolska@knute.edu.ua

ЛАЗОРЕНКО Віталій Валерійович

Заступник декана виховної роботи

+380956915413
v.lazorenko@knute.edu.ua

Методисти денної форми навчання

531-48-85

t.lapenko@knute.edu.ua

o.vinnichenko@knute.edu.ua

y.porokhnyak@knute.edu.ua

531-48-85

l.beleshko@knute.edu.ua

Методисти заочної форми навчання


КАНЄВА Тетяна Володимирівна

Декан

t.kaneva@knute.edu.ua

НЕЖИВА Марія Олександрівна

Заступник декана
з науково-методичної роботи

m.nezhyva@knute.edu.ua

ПЕЛЕШКО Надія Михайлівна

Заступник декана
з навчальної роботи

n.peleshko@knute.edu.ua

АНТОНЮК Олександр Андрійович

Заступник декана
з навчально-виховної роботи

a.antonyuk@knute.edu.ua

Методисти денної форми навчання

+38-093-874-03-08 n.valyarchuk@knute.edu.ua

Методисти заочної форми навчання

+38-067-984-19-22 n.yashchenko@knute.edu.ua


ГОНЧАРОВА Юлія Анатоліївна

Декан

y.goncharova@knute.edu.ua

КОРЕНЮК Ольга Олександрівна

Заступник декана з навчальної роботи

o.korenyuk@knute.edu.ua

ТЕСЛЕНКО Наталія Олександрівна

Заступник декана з навчально-методичної
та наукової роботи

n.teslenko@knute.edu.ua

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Віктор Ігорович

Заступник декана з навчально-виховної роботи

v.mykhaylovskyy@knute.edu.ua

Методисти денної форми навчання

531-31-66
+38-063-212-06-30
fmtp.dekanat@knute.edu.ua

Методисти заочної форми навчання

531-31-67
+38-050-927-77-28
dekanat_z_fmtp@knute.edu.ua


ОСИКА Віктор Анатолійович

Декан

v.osyka@knute.edu.ua

ГОЛІК Оксана Василівна

Заступник декана з навчальної роботи

o.holik@knute.edu.ua

ШАПОВАЛОВА Наталія Петрівна

Заступник декана  методичної і наукової роботи

n.shapovalova@knute.edu.ua

КОМАХА Володимир Олександрович

Заступник декана виховної роботи

v.komakha@knute.edu.ua

Методисти денної форми навчання

050-637-23-93
o.holik@knute.edu.ua

Методисти заочної форми навчання


Відділ міжнародних зв’язків

+ 3 8 (098) 13 13 516
t.scherbakova@knute.edu.ua

​+38 (097) 925 63 74
o.avdan@knute.edu.ua
(англомовна)

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

+380975883254

pviog@knute.edu.ua


Відділ організації та контролю діловодства

(044) 531-47-41
knute@knute.edu.ua

Відділ обліку студентів

(044) 531 31 51
O.hrona@knute.edu.ua

студентський стіл (044) 531 48 56
військовий стіл (044) 531 48 89

Центр європейської освіти

 +38 (044) 531 48 36
eecenter@knute.edu.ua

Відділ аспірантури і докторантури

+38 (093) 258 56 66
o.kharchenko@knute.edu.ua 

Навчальний відділ

+38(067)3950010
s.kaminskyj@knute.edu.ua 

Відділ організації наукової роботи студентів та викладачів

+38 (067)8794513
m.fokina@knute.edu.ua 

Навчально-методичний відділ

+38 (097) 543 76 30
nmv.knute@knute.edu.ua 

Центр розвитку кар’єри

+38 (093) 0801414
crk@knute.edu.ua 

Юридичний відділ

+38(050)3630347
legal@knute.edu.ua 

Центр педагогічних та психологічних досліджень

+38(095)9135316
 cppd@knute.edu.ua 

Вища школа педагогічної майстерності

+38(050)3807647
y.golovnia@knute.edu.ua

Інформаційно-обчислювальний центр-головний центр інформаційних технологій

+38(067)5009957
shestack@knute.edu.ua 

Інститут вищої кваліфікації

+38(050)0735406
mba2005@ukr.net

Навчально-науковий центр бізнес-симуляції

+38(063)2360534
nncbs@knute.edu.ua 

Центр тестування та моніторингу знань

Центр профорієнтаційної роботи

+38(098)9074076
n.dubinina@knute.edu.ua

+38(097)9393507
L.yaroshenko@knute.edu.ua 

Центр укладання договорів

+38(097)1840076

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

+38(097)5883254
pviog@knute.edu.ua

Центральна бухгалтерія

n.annenkova@knute.edu.ua 

Студентське містечко

(044) 5314829
o.sysa@knute.edu.ua

Планово-фінансовий відділ

(044) 5314717; 5139954

r.zhuykova@knute.edu.ua 

Відділ кадрів

+38(044)5314712
staff@knute.edu.uav.lynnyk@knute.edu.ua

Центр підготовки до ЗНО

m.sehen@knute.edu.ua

Бібліотека

+380683624664
t.morozova@knute.edu.ua

Науково-дослідна частина 

(067) 9309063
(044) 5314759

t.lositska@knute.edu.ua

15.05.2022
443230
12591
остання редакція 26.10.2022
43630