logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "МАГІСТР"

Вступнику

Спеціальність  051 "Економіка"

Спеціалізації:

Міжнародна економіка

Економіка та безпека бізнесу

Фінансовий менеджмент

Цифрова економіка

Спеціальність  053 "Психологія"

Спеціалізація Психологія

Спеціальність  061 "Журналістика"

Спеціалізація  Реклама

Спеціальність  071 "Облік і оподаткування"

Спеціалізації:

Облік і податковий консалтинг

Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі

Фінансовий контроль та аудит

Фінансова аналітика

Спеціальність  072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Спеціалізації:

Державні та муніципальні  фінанси

Міжнародні фінанси

Страхування

Державний аудит

Банківська справа

Фінансове посередництво

Фінансове брокерство

Спеціальність  073 "Менеджмент"

Спеціалізації:

Менеджмент ЗЕД

Управління бізнесом

Торговельний менеджмент

Менеджмент персоналу

Управління в сфері економічної конкуренції

Готельний і ресторанний менеджмент

 Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент

Спеціальність  075 "Маркетинг"

Спеціалізації:

Маркетинг, Рекламний бізнес, Бренд-менеджмент, Цифровий маркетинг

Спеціальність  076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Спеціалізації:

Товарознавство і комерційна логістика, Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі, Митна справа, Категорійний менеджмент у ритейлі

Організація оптової та роздрібної торгівлі

Логістика та управління ланцюгами постачання

Спеціальність  121 "Інженерія програмного забезпечення"

Спеціалізація:  Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність  122 "Компютерні науки"

Спеціалізація: Комп'ютерні науки 

Спеціальність  181 "Харчові технології"

Спеціалізації:

Ресторанні технології та бізнес

Інноваційні технології в ресторанному бізнесі, Крафтові технології

Спеціальність  241 "Готельно-ресторанна справа"

Спеціалізації:

Готельний девелопмент

Міжнародний готельний бізнес

Лакшері менеджмент

Спеціальність  242 "Туризм"

Спеціалізації:

Міжнародний туристичний бізнес, Міжнародний івент-менеджмент в туризмі

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціалізація:  Публічне управлінн я та адміністрування

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Спеціалізація  Міжнародний бізнес

Іноземна мова

Іноземна мова (магістр)

Програма вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ОС магістра за іншою спеціальністюна основі здобутого ОС магістра, ОКР спеціаліста за рахунок коштів фізичних та / або юридичних осіб

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ "МАГІСТР"
на основі ступеня БАКАЛАВРА здобутого

ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

1. Українська мова за професійним спрямуванням
2. Економічна теорія
3. Історія держави і права
4. Інформатика та комп`ютерна техніка

18.06.2013
23
100458
остання редакція 11.06.2019
Svetik