logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Програми вступних фахових випробувань для здобуття ступеня "МАГІСТР"

Вступнику

рр

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

051  "Економіка " 

   --- "Міжнародна економіка"

073 "Менеджмент"

   --- "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

   --- "Міжнародний менеджмент"

292 "Міжнародні економічні відносини"

   --- "Міжнародний бізнес"

    --- "Світова торгівля"

оо

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

035  "Філологія " 

   --- "Прикладна лінгвістика (лінгводидактика, англійська мова)"

061  "Журналістика " 

   --- "Реклама"

075 "Маркетинг"

   --- "Маркетинг менеджмент", "Рекламний бізнес", "Бренд-менеджмент", "Цифровий маркетинг"

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

   --- "Організація оптової та роздрібної торгівлі"

   --- "Товарознавство і комерційна логістика", "Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі", "Митна справа", "Категорійний               менеджмент у ритейлі"

   --- "Логістика та управління ланцюгами постачання"

оо

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

073 "Менеджмент"

   --- "Готельний і ресторанний менеджмент"

   --- "Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент" 

   --- "Лакшері менеджмент  і маркетинг "

    --- "Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація"

181 "Харчові технології"

   --- "Ресторанні технології та бізнес", "Крафтові технології"

241 "Готельно-ресторанна справа"

   --- "Готельний і ресторанний девелопмент"

   --- "Міжнародний готельний бізнес" 

242 "Туризм"

   --- "Міжнародний туристичний бізнесі", "Міжнародний івент-менеджмент в туризмії"

оо

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

051 "Економіка"

   --- "Економікеа та безпека бізнесу"

   --- "Фінансовий менеджмент" 

   --- "Агробізнес"

053 "Психологія"

   --- "Психологія"

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

   --- "Корпоративні фінанси"

073 "Менеджмент"

   --- "Управління бізнесом"

   --- "Торговельний менеджмент" 

   --- "Менеджмент персоналу"

   --- "Менеджмент антимонопольної діяльності"

281 "Публічне управління та адміністрування"

    --- "Публічне управління та адміністрування"

рр

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

071 "Облік  і оподаткування"

   --- "Облік і податковий консалтинг"

   --- "Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі" 

   --- "Фінансовий контроль та аудит"

    --- "Фінансова аналітика"

    --- "Діджитал аудит та аналіз"

072 "Фінанси, банківська справа та страхування

   --- "Публічні фінанси"

   ---"Міжнародні фінанси"

   --- "Управління банківським бізнесом"

   --- "Фінансове посередництво"

   --- "Страховий менеджмент"

   --- "Фінансові технології в бізнесі"

   --  "Державний аудит"

   --- "Фінансове брокерство"

оо

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

051 "Економіка"

   --- "Цифрова економіка"

121 "Інженерія програмного забезпечення"

   --- "Інженерія програмного забезпечення"

122 "Комп'ютерні науки"

   --- "Комп'ютерні науки"

124 "Системний аналіз"

   --- "Інформаційні технології та бізнес-аналітика"

пп

ПРОГРАМА вступного іспиту з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня магістра за іншою спеціальністю на основі здобутого ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за рахунок коштів фізичних та / або юридичних осіб

18.06.2013
23
126528
остання редакція 30.04.2021
Svetik